TESTAA JA TUTUSTU

Johtamisen ja esimiestyön arviointi

 

Tavoitteena on lisätä esimiesten tai muiden avainhenkilöiden tietoisuutta omaan asemaansa liittyvistä johtamisen erityishaasteista sekä laatia toteutuskelpoinen suunnitelma kehittymisestä seuranta-aikatauluineen. Kehittämistoimenpiteiden tavoitteena on esimerkiksi esimiestyön, johtamisosaamisen sekä organisaatiokulttuurin parantaminen.

 

Teimme hyvää yhteistyötä useiden arviointien osalta. Lisäksi saimme arvokkaita kommentteja teiltä mittariston parantamiseksi entisestään. Tarjonnassa valmiina ovat:

 

Esimiesten 360-arviointi

• yksilöity Y 360-mittari (yksilöidyt väittämät)

• tasapainotettu T 360-mittari (yhteiset väittämät kaikille)

 

Asiantuntijoiden 360-arviointi

• ”hyvän työntekijän” 270-arviointi (ei alaisarviota)

 

Tiiminvetäjän 360-arviointi

• käytännössä 270-arviointi

• tiimimäisesti työskentelevän yhteisön esimiesarviointi

 

Jokaista edellä mainittua mittaria pystytään helposti räätälöimään, joten tee ehdotus, jos asiakkaasi niin haluaa!

 

TESTAA

 

Esimiehen onnistumispalaute

 

Esimiehen onnistumispalaute on uusi tuote nopeasykliseen johtamisen maailmaan. Esimiehen onnistumispalaute on moderni, kevyt ja nopea esimiesten laadun arvioinnin ja kehittämisen työväline. Palautetta voidaan pyytää ketteryytensä vuoksi useita kertoja vuodessa.

 

• Palautteessa on vain 8 arvioitavaa asiaa, jotka tarvelähtöisesti voidaan myös räätälöidä.

• Palautetta pyydetään vain suorilta alaisilta ja henkilö arvioi myös itseään. (180-palaute)

• Palautteita ei välttämättä tarvitse purkaa.

• Organisaation johdolle ajetaan palautteista yhteenvedot ja kehitystrendit.

• Palautteen tulokset mahdollistavat reagoinnin havaittuihin epäkohtiin sekä tuen ja tunnustuksen onnistumisissa.

 

Esimiespalaute toimii hyvin itsenäisenä ja ketteränä palautteena, mutta parempaa vaikuttavuutta saadaan, kun onnistumispalaute kytketään muihin palautelähteisiin:

 

360-esimiespalautteen seurantapalaute

Pohjana on laaja 360-esimiespalaute, jonka pohjalta seurataan esimiehenä kehittymistä valittujen kohteiden osalta.

 

Kytkentä LUONTAISET TAIPUMUKSET –analyysiin

Analyysi kertoo, millainen luontainen ajattelu- ja toimintatyyli esimiehen työkäyttäytymisen taustalla on ja mitkä ominaisuuksissa ovat henkilön luontaisia vahvuuksia.

 

Myynnin/Asiakaskohtaamisten johtaminen ja kehittäminen

Pohjana toimii asiakaskohtaamisista kerättävä palaute, jonka perusteella asiakasrajapinnassa tapahtuvaa työtä johdetaan ja kehitetään.

 

TESTAA

 

Työhyvinvointipulssi

 

Työhyvinvointipulssi kartoittaa henkilöstön hyvinvointia, työtyytyväisyyttä ja esimiestyötä koskevia mielipiteitä sekä kokemuksia toiminnan kehittämisen pohjaksi.

 

Tavoitteena on kartoittaa henkilöstön tuntemukset nopeasti ja tiiviisti. Lähes reaaliaikainen palautetieto antaa johdolle ja esimiehille mahdollisuuden ennakoiviin toimenpiteisiin ja nopeampiin reagointeihin.

 

TESTAA

 

 

Kiinnostuitko?
Pyydä lisätietoja.

Lähetetään lomaketta...

Virhe palvelimessa.

Lomake vastaanotettu.