Feelback

TYÖRYHMÄN TAIPUMUKSET™ –analyysi

Yksilöiden LUONTAISET TAIPUMUKSET™-analyysien pohjalta toteutettava TYÖRYHMÄN TAIPUMUKSET™-analyysi hahmottaa, onko työryhmän taipumusprofiili samansuuntainen kuin ryhmän keskeiset tavoitteet ja tehtävät. Jokainen työryhmä voi olla tehokas ja tuottava, kun se tunnistaa, mihin kannattaa keskittyä.

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysi – 3 raporttia, 3 erilaista näkökulmaa

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ Analyysista voidaan muodostaa kolme erilaista raporttia, sekä kolme niiden hyödyntämiseksi suunniteltua valmennuskonseptia. Keskeisiä tavoitteita voivat olla:

 • Johtamis- ja esimiestaitojen kehittäminen
 • Muutoksen hallinta
 • Organisaatiokulttuurin kehittäminen
 • Ristiriitojen tunnistaminen ja niiden rakentava käsittely
 • Ryhmädynamiikan kehittäminen
 • Työhyvinvoinnin ja työtyytyväisyyden parantaminen
 • Vuorovaikutustaitojen kehittäminen

TYÖRYHMÄN TAIPUMUKSET™ –analyysi voidaan tehdä ryhmälle, jonka jäsenet ovat tehneet LUONTAISET TAIPUMUKSET™-analyysin ja käyneet tulokset läpi. TYÖRYHMÄN TAIPUMUKSET™ -analyysiin sisältyy ryhmäraportti sekä erillinen TYÖRYHMÄN TAIPUMUKSET™ –analyysi tulosten käsittelytilaisuus LUONTAISET TAIPUMUKSET™-valmentajan johdolla.

TYÖRYHMÄN TAIPUMUKSET RAPORTTI
Analyysin tavoite on antaa työryhmille ja tiimeille ideoita sen sisäisen toiminnan (työprosessit, työnjako, johtaminen) tehostamiseen ja kehittämiseen. TYÖRYHMÄN TAIPUMUKSET raportti koostetaan yksilöiden LUONTAISET TAIPUMUKSET -analyyseista halutulla ryhmittelyllä.

Osallistava tiimivalmennus
TYÖRYHMÄN TAIPUMUKSET Analyysin avulla hahmotetaan ryhmän näkymätöntä, mutta toimintaan ratkaisevasti vaikuttavaa sisäistä dynamiikkaa. Valmennuksessa vastataan mm. seuraaviin kysymyksiin:
 • Millaisia sisäisiä rooleja ryhmässä on ja minkä roolien edustus siitä puuttuu?
 • Millainen on työryhmän innovatiivisuusprofiili?
 • Millaiset yhteistyövalmiudet ryhmällä on?
 • Miten hyvin ryhmän jäsenten luontaiset taipumukset vastaavat työryhmän tehtäviä?
Valmennuksen tavoitteena on varmistaa, että osallistujat ymmärtävät mitä ryhmädynamiikka tarkoittaa sekä saada konkreettisia ideoita ryhmässä työskentelyn kehittämiseen. Tilaisuus toteutetaan osallistavana pari-ja/ pienryhmätyöskentelynä.
 
 
Katso myös LUONTAISET TAIPUMUKSET™-analyysi ja LUONTAISET TAIPUMUKSET™ –Esimiestyyli
Haluatko lisätietoa?