Asiakastarina: Tampereen Sähkölaitos

Feelbackin ja Tampereen Sähkölaitoksen tutkimuskumppanuus on jatkunut jo kaksi vuotta johtamiskokemuksen kehittämisen parissa.

Haastattelimme Tampeeen Sähkölaitoksen henkilöstöjohtaja Virpi Waldénia ja kysyimme kuinka yhteistyö on sujunut ja millaista hyötyä esihenkilöpulssilla on ollut johtamiskokemuksen kehittämisessä.

Kuka olet ja mitä teet?

Olen Virpi Waldén ja toimin Tampereen Sähkölaitoksen henkilöstöjohtajana. Vastaan konsernin HR-toiminnasta, jonka tärkeä osa on johtamisen ja esihenkilötyön kehittäminen.

Minkälaista yhteistyötä olette tehneet Feelbackin kanssa?

Tampereen Sähkölaitoksen strategiassa on todettu johtamisen ja esihenkilötyön periaatteet, jonka myötä esihenkilötyötä halutaan yhtenäistää sen varmistamiseksi, että johtamiskokemus on tasalaatuista ja tasa-arvoista.  Feelback tuottaa esihenkilöpulssi -kyselytutkimuksen neljä kertaa vuodessa. Pulssin kysymykset on suoraan johdettu yrityksen strategiasta, joten esihenkilöpulssi -tutkimuksen avulla pystytään seuraamaan strategian toteutumista.

Asiakasnäkökulma on Tampereen Sähkölaitoksen strategian keskiössä. Tämän myötä yksi osa henkilöstökyselyn tavoitteista on pysyä selvillä siitä, onko asiakkaiden tarpeet huomioitu riittävästi yrityksen toiminnassa.

Millaista hyötyä yhteistyöstä on ollut?

Esihenkilöpulssin suuri etu on siinä, että sen tuloksia voidaan käyttää konsernin kaikilla tasoilla aina johtoryhmästä tiiminkokoiseen toimintaan. Käytännössä esihenkilöpulssi on siis jokapäiväinen työkalu. Toistaiseksi tämä mahdollisuus on vielä vajaahyödynnetty, mutta sitkeästi ajamme järjestelyä paremmin sisään jatkuvan kehittämisen varmistamiseksi.

Iso huomio esihenkilökyselyissä on esille noussut toive avoimuuden kulttuurista ja tähän on myös reagoitu. Hyvä esimerkki on tilojen muutosvaihe (hybridimallin rakentaminen), jossa henkilöstö on pidetty koko ajan tietoisena ja osallisena suunnitelmista ja etenemisestä. Toinen hyvä käytännön esimerkki on ollut meneillään olevat organisaatiomuutos, johon henkilöstö on otettu ja otetaan mukaan tiiviisti prosessin eri vaiheissa.

Avoin yrityskulttuuri on tuonut myös haasteen siitä, että avoimuutta täytyy kestää ja prosesseja oppia ymmärtämään. Kun vasta valmisteluasteella olevia asioita on kerrottu yrityksen sisällä, on välillä vaara liian aikaisiin johtopäätöksiin, mikä puolestaan voi nostaa tunteita ja aiheuttaa kuohuntaa. Jälleen kuitenkin jatkuva henkilöstön tuntojen seuranta tuo vakautta ja mahdollisuuden oikoa käsityksiä ja viestiä asioista entistä paremmin.

Ylipäänsä Virpi Waldén tiivistää yhteistyön Feelbackin kanssa seuraavasti:

“Kun aloitin tehtävässäni noin vuosi sitten, olin hiukan epäileväinen esihenkilöpulssin sisällöstä ja sen käyttöasteesta ja siksi vein asian johtoryhmän käsittelyyn. Sieltä tuli selkeä viesti siitä, että esihenkilöpulssi oli koettu tarpeelliseksi ja sitä halutaan edelleen kehittää. Yhteistyö on muutenkin saatu Feelbackin kanssa toimivaksi ja jatkuvasti kehitämme kyselyä sekä sitä kautta saatavaa tietoa. Hyvä onkin näin, sillä huomenna voi aina olla paremmin ja siinä tutkittu tieto on oiva väline.”

Virpi Waldén, henkilöstöjohtaja, Tampereen Sähkölaitos

Lue lisää johtamiskokemuksen kehittämisestä johtamispulssilla