Asiakaskohtaamisten seuranta

Asiakaskokemuksen kehittäminen edellyttää jatkuvaa palautetta asiakkailta heidän asiointikokemuksistaan. Jatkuvan palautteen avulla yrityksen toimintaa muokataan koko ajan asiakaslähtöisemmäksi. Asiakokemuksen kehittämiseksi kaikkia avainkohtaamisia kannattaa seurata systemaattisesti ja automatisoida seuranta.
 

Rakennamme automaattisia asiakaskohtaamisen seurantajärjestelmiä sekä tuotamme analyysiä ja ymmärrystä tuloksista. Tarjoamme kaikki tiedonkeruuvaihtoehdot, dashboardin (dynaaminen on-line raportointi) tuloksista tukemaan tulosten hyödyntämistä, seurannan integroinnin CRM-järjestelmään ja helpon seurannan käyttöönoton.

 

TOTEUTUKSEN PERIAATTEET

  • Automatisoitu tutkimusprosessi
  • Palaute nopeasti kohtaamisen jälkeen
  • Kohdistetaan palaute mahdollisimman hyvin
  • Mahdollisuus puuttua poikkeamiin välittömästi

TIEDONKERUUN TOTEUTUS
Käytössä kaikki tiedonkeruutavat (puhelinhaastattelut, web-kyselyt, sms- ja mobiilikyselyt, sähköpostikyselyt, lomakekyselyt sekä eri päätelaitteet)  ja voidaan valita kohderyhmälle parhaiten sopiva tiedonkeruumenetelmä tai yhdistelmä.

SEURATTAVAT KOHTAAMISET
Asiakaspalaute kannattaa kerätä mahdollisimman monesta keskeisestä kohtaamispisteestä. Tyypillisiä seurattavia kohtaamisia ovat mm. asiakaspalvelutilanteet, myyntikäynnit sekä toimitukset ja huoltotapahtumat.

TUTKIMUKSEN SISÄLTÖ
Sisältö on hyvin lyhyt ja koskee vain kohtaamista. Päämittarina esim. halukkuus suositella yritystä kohtaamisen perustella (NPS).

TULOSTEN RAPORTOINTI
Tulokset raportoidaan Feelback Group -järjestelmässä. Tulokset ovat sekä raportointiportaalissa ja dashboardissa.

Lataa pdf >>