Feelback tietää mitä asiakkaillesi kuuluu

Asiakaskohtaamisten seuranta

Asiakaskokemuksen kehittämiseen tarvitaan jatkuvaa palautetta. Palaute mahdollistaa muokkaamaan organisaation toimintaa entistä asiakaslähtöisemmäksi.

Tutustu demoon

Asiakaskokemuksen kehittämiseksi kaikkia avainkohtaamisia tulee seurata systemaattisesti. Asiakaskohtaamisten seuranta ohjaa ja näyttää suunnan organisaatiolle sen kehittäessä toimintaansa. Jatkuva palaute mahdollistaa nopean reagoinnin heikkoon asiakaskokemukseen ja auttaa siten parantamaan asiakassuhdetta. 

Rakennamme ja automatisoimme asiakaskohtaamisten seurannan sekä tarvittaessa integroinnin CRM-järjestelmiin. Parhaimmillaan asiakaskohtaamisten seuranta aktivoi koko organisaatiota kehittämään parempaa asiakaskokemusta. 

Käytössämme on kaikki tiedonkeruuvaihtoehdot monikanavaisesti. Feelback Kompassin avulla reaaliaikaiset tulokset ovat helposti saatavilla ja jaettavissa kaikilla organisaatiotasoilla. Dashboard -raportointi mahdollistaa tulosten visualisoinnin ja ketterän hyödyntämisen.