Asiakastarvetutkimus

Asiakaskäyttäytymisen ja markkinan muutos tuo mahdollisuuksia uusille palveluille. Tutkimuksessa selvitetään millä uusilla tuotteilla ja palveluilla voidaan tuoda arvoa asiakkaalle. Asiakkaat osallistetaan mukaan kehittämisprosessiin.

Useilla aloilla markkina muuttuu nyt vahvasti tai kasvu tapahtuu uusilla markkinoilla.Tutkimuksessa arvioidaan omaa kilpailukykyä uudessa tai muuttuvassa markkinassa. Selvitetään tarvitaanko uusia tuotteita ja miten tuoteportfoliota pitää kehittää. Työstämme tutkimuksen johtopäätökset niin pitkälle, että asiakkaan on helppo tehdä päätöksiä kehittämistoimenpiteistä tutkimuksen perusteella.

TUTKIMUS VAUHDITTAMAAN UUSIEN PALVELUIDEN KEHITTÄMISTÄ
Asiakaskäyttäytymisen ja markkinan muutos tuo mahdollisuuksia uusille palveluille. Tutkimuksessa selvitetään millä uusilla tuotteilla voidaan tuoda arvoa asiakkaalle. Asiakkaat osallistetaan mukaan kehittämisprosessiin.

TIEDONKERUUN TOTEUTUS
Haastattelut tehdään henkilökohtaisesti tai puhelimella. Suosittelemme, että pääosa haastatelluista tehdään henkilökohtaisina syvähaastatteluina. Asiakkaat saadaan silloin parhaiten osallistumaa tutkimuksen ja heiltä saadaan eniten palautetta.

TUTKIMUKSEN SISÄLTÖ
Asiakkailta ei haeta suoria ideoita uusista tuotteista ja palveluista vaan tarpeita ja mahdollisuuksia tukea heitä liiketoiminnassa. Näistä uusista tarpeista ja mahdollisuuksista kehitetään uusia palveluita.

TULOSTEN PURKU JA KEHITTÄMISTOIMENPITEET
Tutkimuksen raportoinnissa esitellään ja analysoidaan tutkimuksen tulokset sekä tehdään johtopäätökset ja työstetään keskeisimpiä tuloksia. Raportoinnissa työstetään tutkimuksen johtopäätökset niin pitkälle, että asiakkaan on helppo tehdä päätöksiä kehittämistoimenpiteistä tutkimuksen perusteella.

Lataa pdf >>