Feelback tietää mitä asiakkaillesi kuuluu

Asiakas­tyytyväisyys­tutkimus

Asiakas­tyytyväisyys­tutkimuksella tunnistetaan vahvuudet ja kehittämisalueet toiminnassa.

Asiakastyytyväisyystutkimus selvittää kokemuksia myynti- ja palveluprosessista sekä tuotteen tai palvelun laadusta. Asiakastyytäväisyystutkimus kohdistetaan aina kattavaan otokseen asiakaskunnasta. 

Asiakastyytyväisyystutkimuksen tavoitteena on tunnistaa vahvuudet ja kehittämisalueet prosessin eri vaiheissa. Tuloksena saadaan kattava kuva mm. asiakasuskollisuudesta ja asiakkaiden kokemuksista. Syvempi asiakasymmärrys mahdollistaa kehittämään yhteistyötä asiakkaiden kanssa ja vahvistamaan asiakassuhdetta.

Käytössämme on kaikki tiedonkeruuvaihtoehdot monikanavaisesti. Feelback Kompassin avulla reaaliaikaiset tulokset ovat helposti saatavilla ja jaettavissa kaikilla organisaatiotasoilla. Dashboard -raportointi mahdollistaa tulosten visualisoinnin ja ketterän hyödyntämisen.