Feelback tietää mitä asiakkaillesi kuuluu

Bränditutkimus

Muista brändeistä erottautuminen on elinehto kilpailuilla markkinoilla. Ostopäätöksen kannalta on erityisen tärkeää, että brändi ylipäätään tunnetaan, ja että brändi herättää myönteisiä mielikuvia.

Oikein kohdistettu bränditutkimus on erityisesti organisaation markkinoinnin ja viestinnän päivittäinen työkalu. Bränditutkimuksella selvitetään yrityksen brändin tai tuote- tai palvelubrändin tunnettuus ja miten brändi erottuu kilpailijoista. Tunnettu, erottuva ja positiivisia mielleyhtymiä herättävä brändi houkuttelee kohdemarkkinoita hakemaan lisätietoa ja tekemään myönteisen ostopäätöksen.

Kun kohdemarkkina on tunnistettu, valitaan siihen parhaiten soveltuvat poiminta- ja tiedonkeruumenetelmät.

Bränditutkimuksen tulokset havainnollistavat

  • miten brändi erottuu kilpailijoista
  • onko brändikuva tavoitteen mukainen
  • mitkä ovat brändin vetovoimatekijät ja kehittämiskohteet
  • miten kohdemarkkinan mielikuviin voidaan jatkossa vaikuttaa

Bränditutkimus ja raportointi voidaan toteuttaa myös pulssityyppisenä jatkuvana mittauksena (brand tracking).

Käytössämme on kaikki tiedonkeruuvaihtoehdot monikanavaisesti. Feelback Kompassin avulla reaaliaikaiset tulokset ovat helposti saatavilla ja jaettavissa kaikilla organisaatiotasoilla. Dashboard -raportointi mahdollistaa tulosten visualisoinnin ja ketterän hyödyntämisen.

Brändin auditointi

Brändin auditointi antaa kuvan brändin suorituskyvystä ja sen asemasta markkinoilla. Kattava brändin auditointi paljastaa myös uusia kasvumahdollisuuksia brändille ja uusia tapoja saada brändi puhuttelemaan uusia kohderyhmiä.

Brändin auditointi koostuu kahdesta osasta – sisäisestä ja ulkoisesta auditoinnista. Sisäisessä auditoinnissa mukana on henkilöstö ja ulkoisessa auditoinnissa mukana ovat asiakkaat ja kohdemarkkina.

Brändin auditointi tuo esille:

  • Brändin position markkinassa
  • Mitkä ovat brändin vahvuudet ja heikkoudet
  • Kasvustrategioiden riskit tai mahdollisuudet
  • Miten työntekijät, asiakkaat ja markkina suhtautuu brändiin ja kokee sen
  • Mitkä ovat kilpailijoiden vahvuudet ja heikkoudet

Suurin hyöty brändin auditoinnista saadaan, kun yhdistetään sisäisen ja ulkoisen auditoinnin tulokset. Analyysi kertoo, mitkä ovat brändin todelliset vahvuudet, joiden varaan voidaan rakentaa brändin kehittäminen. Todelliset vahvuudet ovat niitä, jotka henkilöstö näkee vahvuuksina ja joihin asiakkaat ovat tyytyväisiä ja joilla brändi erottuu markkinassa.

Brändin auditoinnin jälkeen on hyvä sopia brändin seurantaohjelmasta, jotta saadaan säännöllistä palautetta, miten brändin kehittäminen vaikuttaa ja mielikuvat muuttuvat.