Feelback tietää mitä asiakkaillesi kuuluu

Bränditutkimus

Muista brändeistä erottautuminen on elinehto kilpailuilla markkinoilla. Ostopäätöksen kannalta on erityisen tärkeää, että brändi ylipäätään tunnetaan, ja että brändi herättää myönteisiä mielikuvia.

Oikein kohdistettu bränditutkimus on erityisesti organisaation markkinoinnin ja viestinnän päivittäinen työkalu. Bränditutkimuksella selvitetään yrityksen brändin tai tuote- tai palvelubrändin tunnettuus ja miten brändi erottuu kilpailijoista. Tunnettu, erottuva ja positiivisia mielleyhtymiä herättävä brändi houkuttelee kohdemarkkinoita hakemaan lisätietoa ja tekemään myönteisen ostopäätöksen.

Kun kohdemarkkina on tunnistettu, valitaan siihen parhaiten soveltuvat poiminta- ja tiedonkeruumenetelmät.

Bränditutkimuksen tulokset havainnollistavat

  • miten brändi erottuu kilpailijoista
  • onko brändikuva tavoitteen mukainen
  • mitkä ovat brändin vetovoimatekijät ja kehittämiskohteet
  • miten kohdemarkkinan mielikuviin voidaan jatkossa vaikuttaa

Bränditutkimus ja raportointi voidaan toteuttaa myös pulssityyppisenä jatkuvana mittauksena (brand tracking).

Käytössämme on kaikki tiedonkeruuvaihtoehdot monikanavaisesti. Feelback Kompassin avulla reaaliaikaiset tulokset ovat helposti saatavilla ja jaettavissa kaikilla organisaatiotasoilla. Dashboard -raportointi mahdollistaa tulosten visualisoinnin ja ketterän hyödyntämisen.