Kilpailutilannetutkimus

Markkina-aseman kehittämiseksi on ymmärrettävä yrityksen kilpailutilanne markkinalla. Mikä on yrityksen asema koko markkinassa ja miten pärjätään eri tuotteiden ja palveluiden osalta. Missä on keskeisimmät mahdollisuudet kasvulle?
 

KILPAILUTILANNETUTKIMUKSEN TAVOITTEET

    • Tietoa kilpailutilanteesta ja palveluiden käytöstä (markkinaosuudet)
    • Tietoa kilpailijoiden aktiivisuudesta
    • Kilpailijoiden NPS-suositteluindeksi ja kilpailutilanne asiakaskokemuksessa

TIEDONKERUUN TOTEUTUS
Käytössä kaikki tiedonkeruutavat (puhelinhaastattelut, web-kyselyt, sms- ja mobiilikyselyt, sähköpostikyselyt, lomakekyselyt sekä eri päätelaitteet)  ja voidaan valita kohderyhmälle parhaiten sopiva tiedonkeruumenetelmä tai yhdistelmä. Haastattelut kiintiöidään edustamaan kohdemarkkinaa.

TUTKIMUKSEN SISÄLTÖ
Selvitetään ensin valintapreferenssit. Sen jälkeen selvitetään mitä yrityksiä käytetään ja mitkä ovat pääasialliset toimittajat. Sisällössä hyödynnetään valmiita kysymysrakenteita ja patteristoja.

RAPORTOINTI
Raportoinnissa esitetään selkeästi yrityksen vahvuudet ja kehittämistarpeet. Johto saa tutkimuksesta tiivistelmän keskeisimmistä tuloksista ja johtopäätöksistä. Tulokset raportoidaan asiakassegmenteittäin.

TULOSTEN PURKU JA KEHITTÄMISTOIMENPITEET
Tutkimuksen raportoinnissa esitellään ja analysoidaan tutkimuksen tulokset sekä tehdään johtopäätökset ja työstetään keskeisimpiä tuloksia. Raportoinnissa työstetään tutkimuksen johtopäätökset niin pitkälle, että asiakkaan on helppo tehdä päätöksiä kehittämistoimenpiteistä tutkimuksen perusteella.

Lataa pdf >>