Feelback tietää mitä asiakkaillesi kuuluu

Kilpailutilannetutkimus

Markkina-aseman kehittämiseksi on ymmärrettävä organisaation kilpailutilanne. Mikä on organisaation asema koko markkinassa ja miten pärjätä kilpailijoille eri tuotteiden ja palveluiden osalta? Miten voidaan vaikuttaa ostopäätösvalintoihin eri markkinointitoimenpiteillä? Missä on keskeisimmät mahdollisuudet kasvulle?

Kilpailutilannetutkimuksen avulla selvitetään halutun kohdemarkkinan kilpailutilanne ja kilpailijoiden tuotteiden/palveluiden käyttö sekä asiakas- ja markkinaosuudet. Suunnittelemme palvelun yhdessä asiakkaamme kanssa mahdollisimman tarkasti syventämään kokonaiskäsitystä ja tiedon tarvetta kohdemarkkinassa.

Kilpailutilannetutkimuksen tavoitteena on saada ymmärrys kilpailijoiden aktiivisuudesta markkinassa. Tutkimustulos antaa tiedon niin oman organisaation kuin kilpailijoiden markkinointitoimenpiteistä. Samalla tunnistetaan eri mediakanavien valinnat ja valittujen kohderyhmien tavoittaminen valituissa mediakanavissa. Parhaimmillaan kilpailutilannetutkimuksen avulla organisaatio kykenee määrittämään kohderyhmän ostopäätöksiin vaikuttavat tekijät ja siten tunnistamaan omat ja kilpailijoiden vahvuudet sekä heikkoudet. 

Käytössämme on kaikki tiedonkeruuvaihtoehdot monikanavaisesti. Feelback Kompassin avulla reaaliaikaiset tulokset ovat helposti saatavilla ja jaettavissa kaikilla organisaatiotasoilla. Dashboard -raportointi mahdollistaa tulosten visualisoinnin ja ketterän hyödyntämisen.