Feelback tietää mitä asiakkaillesi kuuluu

Markkinatutkimus

Kasvu ja kansainvälistyminen tarvitsee oikeita valintoja ja kannattavien markkinoiden tunnistamista. Markkinatietoon pohjautuva päätöksenteko vähentää riskejä.

Markkinatutkimus selvittää halutun kohdemarkkinan toimintatapoja, ostokäyttäytymistä, kilpailua ja markkinapotentiaalia. Suunnittelemme markkinatutkimuksen yhdessä asiakkaamme kanssa mahdollisimman tarkasti tukemaan kasvusuunnitelmien kaipaamaa tiedon tarvetta.

Markkinatutkimuksen tavoitteena on selvittää tuotteiden/palveluiden kysyntää ja tunnistaa päätöksentekokriteereitä sekä myyntiargumentteja. Markkinatilanteen syvempi ymmärrys auttaa organisaatiota segmentoimaan kannattavimmat asiakasryhmät ja tunnistamaan kohdemarkkinan kilpailutilanteen. Parhaimmillaan markkinatutkimuksen avulla organisaatio kykenee määrittämään kokonaispotentiaalin halutussa kohdemarkkinassa. 

Käytössämme on kaikki tiedonkeruuvaihtoehdot monikanavaisesti. Feelback Kompassin avulla reaaliaikaiset tulokset ovat helposti saatavilla ja jaettavissa kaikilla organisaatiotasoilla. Dashboard -raportointi mahdollistaa tulosten visualisoinnin ja ketterän hyödyntämisen.