Feelback tietää mitä asiakkaillesi kuuluu

Mediatutkimukset

Tutkimusten tavoitteena on hankkia tietoa median ja viestinnän kehittämisen tueksi.

Lukijatutkimus

Lukijatutkimuksella selvitetään lukijan suhdetta printti- ja sähköiseen lehteen/mediaan sekä sen tarjoamaan sisältöön.

Tutkimus toteutetaan kyselytutkimuksena lehden tilaajilta/lukijoilta. Tutkimusaineisto kerätään puhelinhaastatteluilla tai web-kyselynä.

Lukijatutkimuksella selvitetään mm. seuraavia seikkoja:

  • lehden saaminen
  • lehden lukeminen (lukijamäärät)
  • kilpailijaselvitys (tärkeimmät kilpailijat ja kilpailevat ratkaisut)
  • arviot lehdestä (sisältö, hyödyllisyys, ulkonäkö, lehden laajuus jne.)
  • vaikutus mielikuvaan
  • tarkempi arvio lehden yksittäisistä artikkeleista

Huomioarvotutkimus

Huomioarvotutkimuksella selvitetään mainoskampanjan tai yksittäisen mainoksen huomioarvo ja vaikuttavuus kohderyhmässään. Tutkimus voidaan kohdistaa perinteisen printin lisäksi digitaalisiin välineisiin tai mainospintoihin.

Tutkimus toteutetaan kyselytutkimuksena mainonnan kohderyhmältä. Tutkimusaineisto kerätään puhelinhaastatteluilla tai web-kyselynä.

Huomioarvotutkimuksella selvitetään mm. seuraavia seikkoja:

  • Huomattiinko mainos?
  • Millaisia ajatuksia se herätti kohderyhmässä?
  • Millainen kiinnostavuus ja vaikutus mainonnalla oli?