Feelback tietää mitä asiakkaillesi kuuluu

Asiakkaiden kokemus palveluistamme

Palautteen saaminen sekä asiakkaiden kokemus on meille yksi tärkeimpiä mittareita kun arvioimme omaa toimintaamme ja onnistumistamme.

Taustalla on myös arvojemme osalta kaksi kulmakiveä:

Erinomainen asiakaskokemus antaa energiaa.
Yhteistyömme on mutkatonta.

Mittaamme toimintaamme omalla palvelupalaute -mittarilla. Itse mittari koostuu seuraavista osamittareista:

  • Kokonaistyytyväisyys
  • Vaivattomuus
  • Aikataulupito
  • Suositteluhalukkuus (NPS)

Keskeisin mittarimme on Suositteluhalukkuus (NPS).

Oma tuloksemme ovat huipputasoa. Kaikki toimintamme laatua ja asiakaskokemusta kuvaavat mittarit osoittavat, että toimintamme laatuun ja luotettavuuteen ollaan enemmän kuin tyytyväisiä, joten ainakin sen me itse todistetusti osaamme, mitä olemme omille asiakkaillemme tarjoamassa.

Kiitos kaikille palauteen antaneille!

Tässä vielä keskeisistä mittareista reaaliaikainen tilannekuva:

NPS on mittari, joka mittaa ja ennustaa kuinka todennäköisesti asiakas suosittelee yritystä ja palveluja. Asteikko on -100 ja +100.