Feelback tietää mitä asiakkaillesi kuuluu

Asiakkaitamme

Tutustu asiakkaittemme kokemuksiin tutkimusyhteistyöstä.

 • “Meille henkilöstö on kaikkein tärkein voimavara ja haluamme pitää kiinni ammattitaitoisesta väestämme. Tämän vuoksi on tärkeää pysyä tietoisena siitä, miten työntekijät viihtyvät ja sen saavutamme mainiosti Feelbackin henkilöstötyytyväisyyskyselyn avulla osana muuta päivittäistä johtamista. Mikäli kyselyissä havaitaan ongelmia, pääsemme korjaamaan asian nopeasti. Näin varmistamme, että osaajamme eivät lähde meiltä pois. Feelbackin helppo ja mutkaton lähestyminen henkilöstön tyytyväisyysmittaukseen on kasvattanut ymmärrystä henkilöstöstä ja toisaalta tehnyt asioista myös mitattavia numeroita, joita voi vertailla.”

  Antti Lehto, talousjohtaja, Autoklinikka
 • “Yhteistyö Feelbackin kanssa on tosi sujuvaa ja asiantuntevaa. Asiakkaan tarpeita kuunnellaan ja huomioidaan. Koskaan ei ole tarvinnut jännittää, meneekö jokin pieleen, kun Feelback on ollut kumppanina. Varmuutta toteutusten vakaalle läpimenolle luo Feelbackin selkeä projektinhallintamalli. Eli asiakkaasta pidetään Feelbackillä hyvää huolta.”

  Hannele Salonen, konsernin HRD asiantuntija, Broman Group
 • “Dataa tarvitaan johtamiseen ja sen vuoksi Feelback on meille tärkeä kumppani. Haluamme päästä tiedossa mahdollisimman syvälle ja tässä Feelbackin tarjoamat työkalut ovat todella hyödyllisiä. Jos esimerkiksi henkilöstötutkimuksessa havaitaan haasteita henkilöstön hyvinvoinnissa, voidaan tilanteeseen tehdä selventävä kysely. Havaittujen asioiden pohjalta tehdään kehittämissuunnitelma tilanteen parantamiseksi ja työkalujen avulla saadaan luotettavaa mittaustulosta onnistumisista.”

  Mira Prinz, henkilöstöjohtaja, Broman Group
 • ”On mukavaa, kun erilaiset tutkimukset onnistuvat saman kumppanin kanssa. Näin meidän ei jatkuvasti tarvitse etsiä ja kilpailuttaa tutkimustoimijoita, vaan voimme keskittyä itse tekemiseen. Feelbackin tyyli sparrailla sekä etsiä uusia toteutustapoja tuo lisäarvoa ja olemme löytäneet meille sopivimmat mallit helposti. Kaiken kruunaa laadukas ja joustava palvelu.”

  Maila Herva, laatu- ja vastuullisuusjohtaja, Granlund
 • “Yksi mainitsemisen arvoinen asia on Feelbackin kyky löytää asian ydin. Usein vain kymmenen minuutin palaveri riittää siihen, että oikea ratkaisumalli on löydetty ja asioita voidaan lähteä työstämään. On myös tullut vastaan tilanteita, jolloin alkuperäisestä suunnitelmasta tai tilauksesta poikkeavia toiveita on syntynyt matkan varrella ja kaikki uudet tarpeet ovat hoituneet jouhevasti.”

  Minna Lappalainen, henkilöstöjohtaja, Granlund
 • "Asiakaskokemuksen ymmärtäminen on liiketoimintamme kehittämisen olennainen ja tärkeä kulmakivi. Olemme tunnistaneet kaksi tähän liittyvää ydinkohtaa toiminnassamme: myynnin tarjousvaiheen ja huollon prosessin onnistumisen. Feelback Group on vastannut tiedonkeruu- sekä tulosten raportointitarpeeseemme automaattisilla ratkaisuilla, joiden kautta saamme reaaliaikaisen kuvan ydinprosessiemme onnistumisesta sekä asiakaskokemuksen tasosta. Arvostamme Feelback Groupin ratkaisun vaivattomuutta, raportoinnin helppokäyttöisyyttä ja visuaalista ilmettä.

  Tea Koivisto, markkinointijohtaja, Autokonserni Laakkonen
 • “Feelback on tuonut työhyvinvoinnin seurantaan mukaan tiiviimmän tiedon saannin rytmin siten, ettei se kuitenkaan rasita meitä liiallisesti. Selvittävää tietoa saadaan kerättyä erittäin tarkasti aiheeseen pureutuen ja tiedon hyödyntäminen on nopeaa Kompassi-alustan kautta.”

  Päivi Maisonlahti, työhyvinvointipäällikkö, Lahden kaupunki
 • Aloitimme yhteistyön Feelback Groupin kanssa vuonna 2015. Yhteistyömme käsittää kaikkien Lomarenkaan välittämien vuokrattavien loma-asuntojen jatkuvan palautteenkeräämisen asiakkailta. Lisäksi palvelu sisältää kohdekohtaisen palautteen jakamisen kohteiden huollosta vastaaville tahoille ja omistajille. Palvelu antaa todellisen lisäarvon kokonaisuuteemme, olemme erittäin tyytyväisiä yhteistyöhömme ja suunnittelemme sen laajentamista."

  Pekka Huttunen, markkinointipäällikkö, Lomarengas Oy
 • "Vuodesta 2008 kuluttaja- ja päättäjäkohtaamisia vapaa-ajankohteissa ja kaupungeissa toteuttanut Mediateko on käyttänyt Feelbackin tutkimuspalveluja useamman vuoden ajan ja kärkenä niissä on huomionarvotutkimukset. Ajatuksella kerätty ja ammattitaidolla analysoitu tieto on mediamyynnissä merkittävässä roolissa. Ulkomainonta on mediatoimialalla vahvassa nosteessa. Yhtenä syynä tähän on digitalisaatio ja toisena lisääntynyt tieto ulkomainonnan toimivuudesta. Feelback on räätälöinyt Mediateolle tutkimusohjelman, jonka avulla saadaan dataa Mediateon ympäristöjen kohderyhmistä sekä mm. mainonnan huomioarvosta. Tämä auttaa Mediateon asiakkaita ymmärtämään viestien toimivuutta ja avaa samalla kohderyhmän ajatuksia mainoskampanjoiden tuotteista ja palveluista. Feelbackin kanssa on myös toteutettu datapankki, johon on kerätty kaikki vuosien varrella tehdyt tutkimukset. Sieltä pystyy katsomaan kohdetasolla kävijäprofiileja ja näiden tietojen avulla Mediateko auttaa mainostajia löytämään vaikkapa pääkaupunkiseudun business-päättäjät tai tavoittamaan lapsiperheet."

  Teemu Kontkanen, Mediateon perustaja ja toimitusjohtaja
 • "Feelback tekee meille asiakashaastatteluja – ja kyselyjä säännöllisin väliajoin. Yhteistyötä ja sisältöä on kehitetty yhdessä ja Feelbackin asiantuntijat ovat omalla kokemuksellaan konsultoineet myös tulosten tulkinnassa. Tämä yhteistyö on meille tärkeää, koska asiakkaiden palaute ja kykymme tuottaa sekä tarjota sellaisia tietojohtamisen palveluja, jotka parantavat asiakkaiden kilpailukykyä on toimitamme edellytys.”

  Ari Oksanen, Chief Sales Officer, Pengon
 • "Ponsse seuraa asiakastyytyväisyyttä vuosittain toteutettavilla asiakastyytyväisyyskyselyillä useissa maissa eri maanosissa. Feelback toteuttaa tätä kokonaisuutta vaivattomaksi kehitetyllä vuosikellomallilla, jolloin Ponsse saa keskittyä tulosten seurantaan sekä kehittämiseen. Ponsse on ammattilainen metsäkoneiden valmistamisessa, huollossa, tuotekehityksessä ja markkinoinnissa. Samanlaista ammattitaitoista osaamista tarvitaan myös tutkimuksissa, joita Feelback toteuttaa luotettavasti kumppanina."

  Eveliina Pölkki, markkinointiassistentti, Viestintä, Ponsse Oyj
 • “Kalenterini on ollut laadukkaampi sen jälkeen, kun aloitimme yhteistyön Feelbackin kanssa. Voin keskittyä uusasiakashankintatyössä olennaiseen. Tämän on varmistanut etäbuukkauspalvelun prosessin alussa määritellyt yhteiset tavoitteet, joissa on edetty nopeasti ja tavoitteiden saavuttamisesta on pidetty yhdessä huolta. Ylipäänsä yhteistyö Feelbackin kanssa on ollut miellyttävää ja tehokasta”

  Mia Holma, account manager, Kielikone Oy
 • "Yhteistyö Feelbackin kanssa liittyen henkilöstökyselyihin on ollut alusta lähtien hyvään vuoropuheluun perustuvaa. Feelbackissa kuunnellaan asiakkaan tarpeet ja haetaan yhdessä ratkaisuja haasteisiin ja pulmiin. Feelback toimii tehokkaasti ja tekee mitä lupaa. Työn laadukkuudesta huolehditaan keskustelemalla ja antamalla palautetta."

  Arja Pihavaara, Kehittämisasiantuntija, Savon koulutuskuntayhtymä
 • "Asiakkaan kokema erinomainen palvelu ja palvelun laatu ovat aina olleet Sigma Trukkien toiminnan lähtökohta ja yksi toiminta-ajatuksistamme. Palvellaksemme asiakkaitamme entistä paremmin, teemme vuosittaiset asiakastyytyväisyyskyselymme yhdessä Feelback Groupin ammattitaitoisen tiimin kanssa. Sigma Trukit Oy haluaa olla vastuullinen toimija, jolla on markkinoiden laadukkain ja osaavin myyntiorganisaatio sekä kattavat jälkimarkkinat. Sigma Trukit Oy on satama- ja materiaalinkäsittelylaitteiden maahantuontiin ja myyntiin erikoistunut yritys, jolle kelpaa vain paras!"

  Vesa Toivanen, aluepäällikkö, Keski- ja Itä-Suomi, Sigma Trukit Oy
 • "Golf on Suomessa suuri laji – jäsenmäärällä mitattuna Golfliitto on suurin lajiliitto koko maassa. Suomen Golfliitto myös haluaa olla tiedolla johtamisen edelläkävijä suomalaisessa urheilukentässä. Feelbackin kanssa räätälöidyt tutkimuspalvelut palvelevat erityisesti golfyhteisöjen henkilöstöä, valmennus- ja kilpailutoimintaa, OTO-verkostoa, lajimarkkinointia ja kumppanuuksia. Tätä kautta saamme muodostettua kokonaiskuvaa entistä paremmin koko toimialalta."

  Juha Korhonen, toiminnanjohtaja, Suomen Golfliitto
 • “Kun aloitin tehtävässäni noin vuosi sitten, olin hiukan epäileväinen esihenkilöpulssin sisällöstä ja sen käyttöasteesta ja siksi vein asian johtoryhmän käsittelyyn. Sieltä tuli selkeä viesti siitä, että esihenkilöpulssi oli koettu tarpeelliseksi ja sitä halutaan edelleen kehittää. Yhteistyö on muutenkin saatu Feelbackin kanssa toimivaksi ja jatkuvasti kehitämme kyselyä sekä sitä kautta saatavaa tietoa. Hyvä onkin näin, sillä huomenna voi aina olla paremmin ja siinä tutkittu tieto on oiva väline.”

  Virpi Waldén, henkilöstöjohtaja, Tampereen Sähkölaitos Oy
 • "Väestöliitto toteuttaa 2019-2021 Tasa-arvo ja isät -tutkimus- ja kehittämishankeen. Feelback Group on mukana hankkeessa tutkimuskumppanina toteuttaen valituissa hankeorganisaatioissa lähtötaso- ja seurantatutkimukset. Feelback Group kerää empiiristä näyttöä ja jalostaa tietoa, miten eri toimialojen organisaatioissa on mahdollista päästä kohti aiempaa isäystävällisempää ja tasa-arvoisempaa organisaatiokulttuuria." Hankesivu: https://www.vaestoliitto.fi/perhe-ja-tyo/tietoa-hankkeista/tasa-arvo-ja-isat-tutkimus-ja-ke/

  Anna Kokko, hankepäällikkö, Väestöliitto