Blogi: Mihin brändin auditointia voidaan hyödyntää?

Brändin auditoinnilla on mahdollisuus tarkastella brändiä tuoreella ja objektiivisella tavalla useasta keskeisestä näkökulmasta. Brändin auditointi antaa kuvan brändin suorituskyvystä ja sen asemasta markkinoilla. Jos harkitset brändin päivittämistä tai täydellistä uudelleenbrändäystä, brändin auditointi kannattaa tehdä ensin. Kattava brändin auditointi paljastaa myös uusia kasvumahdollisuuksia brändille ja uusia tapoja saada brändi puhuttelemaan uusia kohderyhmiä.

Brändin auditointi koostuu kahdesta osasta – sisäisestä ja ulkoisesta auditoinnista. Sisäisessä auditoinnissa mukana on henkilöstö ja ulkoisessa auditoinnissa mukana ovat asiakkaat ja kohdemarkkina.

Brändin auditointi tuo esille:

  • Brändin position markkinassa
  • Mitkä ovat brändin vahvuudet ja heikkoudet
  • Kasvustrategioiden riskit tai mahdollisuudet
  • Miten työntekijät, asiakkaat ja markkina suhtautuu brändiin ja kokee sen
  • Mitkä ovat kilpailijoiden vahvuudet ja heikkoudet

Henkilöstön mukanaolo auditoinnissa on tärkeää, koska työntekijät luovat asiakaskokemuksen, joka on olennainen brändille. Jos he eivät ymmärrä brändiä tai usko siihen, se näkyy suoraan asiakaskokemuksessa. On tärkeää, että johdolla, tuotekehityksellä, asiakaspalvelulla, myynnillä ja muulla organisaatiolla on selkeä kuva siitä, mitä brändi edustaa.

Suurin hyöty brändin auditoinnista saadaan, kun yhdistetään sisäisen ja ulkoisen auditoinnin tulokset. Analyysi kertoo, mitkä ovat brändin todelliset vahvuudet, joiden varaan voidaan rakentaa brändin kehittäminen. Todelliset vahvuudet ovat niitä, jotka henkilöstö näkee vahvuuksina ja joihin asiakkaat ovat tyytyväisiä ja joilla brändi erottuu markkinassa.

Brändin kehittämisalueita on usean tyyppisiä. On asioita, jotka asiakkaat ja henkilöstö näkee vahvuuksina, mutta ne eivät näy markkinassa vahvuuksina. Tähän voidaan vaikuttaa markkinoinnilla ja viestinnällä. Kerrotaan markkinaan brändin vahvuuksista ja nostetaan sen profiilia. Profiilin nosto on uskottavaa, koska se pohjautuu koettuihin todellisiin vahvuuksiin.

Mikäli asiakkaat ja henkilöstö kokee joitain asioita heikkouksina, on niitä kehitettävä ensin ennen kuin niillä lähetään profiloitumaan markkinassa. Ei ole uskottavaa asiakkaille ja henkilöstölle markkinoida sellaisia asioita, joita ei koeta brändin vahvuuksina.

Brändin auditoinnin jälkeen on hyvä sopia brändin seurantaohjelmasta, jotta saadaan säännöllistä palautetta, miten brändin kehittäminen vaikuttaa ja mielikuvat muuttuvat.

Kun yrityksesi brändin auditointi on ajankohtainen, ota yhteyttä!

Brändin auditointi Pekka Törrönen

Yhteistyöterveisin

Pekka Törrönen

Asiakkuusjohtaja

+358 40 762 3533

pekka.torronen@feelback.com

Lue lisää bränditutkimuksesta ja sen toteuttamisesta

Tilaa uutiskirjeemme!
Saat sähköpostiisi Feelbackin tuoreimmat uutiset ja blogit, mielenkiintoisia tutkimustuloksia sekä tietoa tutkimuspalveluistamme https://www.feelback.com/tilaa-uutiskirjeemme/