CRM-integrointi mahdollistaa asiakaskokemuksen jatkuvan automaattisen seurannan

Seurannan automatisointi

Asiakaskokemuksen mittaamisen tulee olla automaattista ja mahdollisimman reaaliaikaista, jotta poikkeamiin on mahdollista reagoida välittömästi ja kehittää sen pohjalta toimintaa. Rekisteripoimintojen tekeminen käsin ja niiden perusteella kyselyiden lähettäminen on turhaa työtä, josta kannattaa päästä eroon.

Automaattinen ja reaaliaikainen asiakaskokemuksen mittaaminen edellyttää mittaamisen integrointia CRM-järjestelmään. Käytännössä automatisointi tarkoittaa sitä, että kyselyt lähtevät CRM-järjestelmän tietojen pohjalta esimerkiksi päivittäin. Tällöin päivittäin automaattisesti CRM-järjestelmästä haetaan uudet kohtaamiset, joille kysely lähetetään. Kaikki, jotka ovat esimerkiksi soittaneet asiakaspalveluun tai joilla on ollut myynnin kanssa tapaaminen, saavat tällöin kyselyn kohtaamisestaan. Kutsumme tätä yksisuuntaiseksi CRM-integroinniksi, kun automatisoimme kyselyiden lähetyksen.

Kyselyt asiakkaille kohtaamisten jälkeen lähetetään tyypillisesti sähköpostilla tai tekstiviesteinä. Lyhyet kyselyt esimerkiksi puhelinpalvelun jälkeen kannattaa laittaa tekstiviesteinä, mutta pidemmät kyselyt sähköpostilla.

Myynnin kehittämistä varten tieto tuloksista CRM-järjestelmään

Kun asiakaspalautetta halutaan hyödyntää asiakkuuksien kehittämisessä, CRM-järjestelmään tarvitaan asiakaskohtainen palaute. Yritysasiakasmarkkinoilla CRM-järjestelmällä voidaan tukea oleellisesti asiakkuuksien kehittämistä ja myyntiä. Tällöin järjestelmästä tulee löytyä kaikki keskeinen asiakaskohtainen tieto. Tämä mahdollistaa sen, että myyjä löytää kaiken tärkeän tiedon asiakkaastaan yhdestä paikasta. Asiakaspalautetieto laitetaan myyjän työpöydälle CRM-järjestelmään. Tällöin myyjä pystyy käytännössä hyödyntämään asiakaspalautetiedon myynnin ja asiakkuuden kehittämisessä. Asiakkaan antama palaute on myyjän nähtävissä ennen käyntiä. Kaksisuuntaisessa integroinnissa CRM-kantaan siirretään asiakaspalautetieto.

Tehokas CRM-integrointi

Aiemmin integroinnit CRM-järjestelmään ovat olleet kalliita ja aikaa vieviä. Tämä on ollut monille yrityksille este integroinnille. Feelback tarjoaa helpon, nopean ja tehokkaan integroinnin valmiiden pohjien ja mallien kautta yhteistyökumppani Cloudrivenin kanssa. Valmis pohja löytyy sekä yksisuuntaisen että kaksisuuntaisen integraation toteutukselle. Se on tie, jota asiakaskokemuksen jatkuvassa seurannassa kannattaa kulkea.

Pekka Törrönen
Kehitysjohtaja
Feelback Group
Puh. +358 40 762 3533
pekka.torronen@feelback.com