FEELBACK – 20 vuotta tietoa ja taitoa

Feelback Oy:lle tulee vuonna 2021 täyteen kaksi vuosikymmentä suomalaisen tiedonkeruukentän toimijana. Maailma on muuttunut valtavasti tässä ajassa, mutta Feelback on onnistunut luovimaan oman toimialansa myllerryksessä kiitettävällä tavalla. Siinä missä yrityksen aloittaessa palkkaa maksettiin kahdelle henkilölle, työllistää yritys tänä päivänä suoraan yli 50 ihmistä ja välillisesti vähintään tuplat.

Vaan millainen tuo tie on ollut? Siitä seuraavassa.

Feelbackin syntysanat lausuttiin vuonna 2001. Samana vuonna, jolloin koko maailmanjärjestys iskettiin uuteen asentoon, WTC:n joutuessa terroristihyökkäyksen kohteeksi. Kun koko maailma seurasi epäuskoisena, miten lähinnä katastrofielokuviin sopiva tapahtuma olikin tylyä totta, muuttui käytännössä koko ihmiskunnan tapa ajatella ja toimia. 

Feelbackin näkökulmasta keskeistä oli se, että 2000-luvun yhdeksi suurimmista megatrendeistä nousi tarve tiedon keräämiselle ja kyky analysoida hankittua dataa. Yrityksen alkuvuosina tietoa kerättiin ainoastaan asiakaskohtaamisissa ja tarve palautteen taltiointitapojen kehittämiselle syntyi. Erilaiset sähköiset, netin yli operoivat järjestelmät olivat vielä silloin pienen start-up -yrityksen tavoittamattomissa, joten työ tehtiin aluksi puhtaasti face-to-face. Varsin pian tuli kuitenkin tarve modernisoida prosessia. Niinpä Feelbackissä aloitettiin palautepäätteen kehittäminen jo yrityksen alkutaipaleella. Viimein -vuonna 2001 – sellainen saatiin käyttöön ja päätteitä ryhdyttiin jakelemaan eri pisteisiin yrityksen toimialueella.

Yritystoiminnan alkaessa Feelbackin rooli oli lähinnä konsultoida asiakkaitaan, mutta pikkuhiljaa – henkilöstön kasvaessa – siirryttiin entistä vahvemmin sisältöosaamiseen. Näin yrityksen toimintaan saatiin ihan uudella tavalla lisäarvoa.

Kun sosiaalisen median maailmanvalloitus käynnistyi toden teolla 2000-luvun kunnolla startattua, myös Feelbackin toimintastrategiaa tarkistettiin. Pelkkä tiedon kerääminen ei enää riittänyt, vaan tarvittiin sisältöosaamista ja hyväksi koettuja mittareita (sisältöjä) vahvistamaan kokonaisuutta. Tähän päästiin Innotiimin mittaustoimialan ostamisen myötä. Nyt Feelbackin palvelutarjontaan tuli leveyttä myös tälle sisältöosaamisen sektorille. 

Myös liiketoiminnassa oli aika ottaa digiloikka, joten kyselyalusta muutettiin web-pohjaiseksi. Henkilöstömäärää kasvatettiin yritysoston lisäksi rekrytoinnein ja vahvalla tuotteistamisella haettiin lisää jalansijaa markkinassa. Feelbackin osaamisportfolioon lisättiin tiimi- ja henkilöstökyselyt sekä johtamisen 360-arvioinnit.

Kun taloustaantuma iski maailman polvilleen vuonna 2008, täytyi myös Feelbackin tarkistaa strategiaansa. Aluksi tehtiin päätös ostaa pääomasijoittaja ulos yrityksestä ja jatkaa operatiivisen johdon ja lähipiirin omistuksessa. Strategian tärkein linjaus oli lähteä vahvasti kasvun tielle, vahvistaen mm. tutkimuksellisten ratkaisumyynnin osaamista. Tavoitteeksi asetettiin kolmen suurimman tutkimustalon joukkoon pääsy Suomessa vuoteen 2021 mennessä. Rima asetettiin siis korkealle, mutta realistisesti tavoitettavaksi. Henkilöstöä palkattiin lisää ja 2010-luvulle saavuttua yrityksen palkkalistoilla oli jo 15 vakituista työntekijää. 

Globaali taantuma alkoi jäädä taakse vuoden 2012 aikana. Maailma oli jälleen muuttunut melkoisesti, kun koko rahoitusmarkkina oli kokenut ennen näkemättömän mullistuksen. Eräs ajan ilmiöistä oli Kiinan entistä vahvempi ryntäys maailmantalouden johtajaksi. Myös tekoäly otti valtavia kehitysaskelia ja sen mukanaan tuomat mahdollisuudet alettiin tunnustaa yleisesti. Lähinnä sci-fi -elokuvista tutut ratkaisut ja innovaatiot saattaisivat olla kohta totisinta totta. 

10 vuotta täyttäneen Feelbackin kohdalla taloustaantumaa seurannut ajanjakso oli kasvun aikaa. Yritys oli vakiinnuttanut asemansa vakaana tutkimustoimijana tiedonkeruun ja analysoinnin alalla ja nyt oli aika vankentaa jalansijaa. Yritys teki muutamia strategisia yritysostoja ja hankki oman callcenterin. Aikaa voidaankin kutsua orgaanisen kasvun vaiheeksi Feelbackin historiassa. Oma palvelutuotanto oli kasvanut erittäin monipuoliseksi ja yrityksen teknisen osaamisen taso oli korkealla. Tavoite kolmen suurimman joukkoon pääsemisestä oli entistä lähempänä. Henkilöstön määrä alkoi lähestyä kolmeakymmentä.

Kasvu jatkui tasaisesti kohti 2020-lukua tultaessa. Yritys tunnettiin luotettavana ja ammattitaitoisena alansa huippuosaajana, joka oli kilpailukykyinen kaikilla mittareilla. Tätä vahvisti erityisesti yrityksen substanssiosaamisen jatkuva paraneminen. Feelbackin prosessit oli hiottu sujuviksi ja asiakkaiden tarpeita vastaaviksi, data-analytiikkaa oli kehitetty entisestään digiajan haasteita vastaaviksi ja yritys oli saanut erittäin vahvan aseman myös julkisen sektorin asiakkuuksissa. Kasvustrategiaa oli toteutettu myös rekrytoinneissa ja kuukausipalkkaa nautti jo noin viisikymmentä työntekijää. Kaikki näytti erinomaiselta.

Sitten vuonna 2020 jysähti. Jälleen. Taas kerran Feelback oli keskellä globaalia kriisiä. Korona-pandemia levisi hetkessä kaikkialle, kun aluksi varsin viattomalta tuntuneen hengityselintaudin vaikutuksia ei osattu ottaa riittävän vakavasti. Niinpä korona lamaannutti käytännöllisesti katsoen koko maailman. Matkustaminen kiellettiin, samoin kokoontumiset erilaisissa tilaisuuksissa. Taudin leviämisen nopeus ja rajuus yllätti kaikki. Epidemia vaikutti merkittävästi myös työtekemisen prosesseihin ja etätöistä tuli uusi normaali. 

Feelback oli ollut hyvässä juoksussa – ja jo loppusuoralla – saavuttaakseen strategisen tavoitteensa, kun korona pysäytti käytännössä kaiken. Yrityksen kohdalla stoppi jäi onneksi vain lyhytaikaiseksi, ja toiminta alkoi palautua jotakuinkin normaaliksi odotettua nopeammin. Tästä johtuen myös koronan vaikutukset näyttävät jäävän maltillisiksi. Feelback tulee siis taas kerran yhdenkoettelemuksen läpi vähintäänkin kohtuullisen hyvin arvosanoin. Tästä kuuluu iso kiitos koko yrityksen henkilöstölle ja kovalle operatiiviselle työlle.  Vielä tätä kirjoitettaessakin – kesällä 2021 – pandemia on edelleen vahvasti aktiivinen, eikä sen lopullisista vaikutuksista ihmiskunnalle tiedä vielä kukaan. 

Feelback otti 2020-luvun alussa roolia myös ihan uudella saralla, solmiessaan kumppanuussopimukset Suomen Golfliiton ja Ski Sport Finlandin kanssa. Erityisesti Golfliiton kanssa tehty sopimus osui ajallisesti täydelliseen kohtaan, sillä golf on ollut yksi suurimpia koronasta hyötyneitä lajeja koko maailmassa. Feelbackin ja Golfliiton välillä tehty kumppanuussopimus on sisällöltään varsin laaja ja sen hyödyt molemmille osapuolille ovat olleet kiistattomia jo ensimmäisen sopimusvuoden kokemuksella. Erityisesti Feelbackin toteuttamat kyselytutkimukset ovat olleet todellisia täysosumia, sillä ne ovat tavoittaneet tuhansia suomalaisia golffareita.

Feelbackin kaksikymmenvuotisen historian ajalle on osunut poikkeuksellisen paljon koko ihmiskuntaa mullistaneita tapahtumia. Erityisesti tarjolla olevan informaation määrä on kasvanut räjähdysmäisesti. Tätä kautta myös datan analysoinnin ja jatkokäytön merkitys on noussut aivan uuteen arvoonsa. Kun erityyppisen dis-informaation avulla on jo kaadettu hallituksia ja ohjailtu maailman mahtavimpien valtioiden presidentinvaaleja, on todennetusta tiedosta tullut kallisarvoista pääomaa. Ja sitä Feelback pystyy asiakkailleen tarjoamaan. Luotettavasti ja profiloidusti. Yrityksen ydinlause ei syyttä olekaan: menestystä tiedossa.

Pekka Ruuskanen
Toimitusjohtaja, CEO, Partner
Tel. +358 400 688699