Hyvällä henkilöstökokemuksella hyvään asiakaskokemukseen

25.08.2017

Miten yhdistetään asiakas- ja henkilöstökokemuksen seuranta? Hyvällä henkilöstökokemuksella rakennetaan vahvasti myös hyvää asiakaskokemusta. Henkilöstö on noussut merkittävään rooliin viime vuosina, kun asiakaskokemuksesta on tullut monelle yritykselle keskeinen tavoite ja profiloitumiskeino. Monissa yrityksissä asiakaskokemuksen seuranta on aloitettu ja luotu mittarit sekä tavoitteet, mutta haasteena on asiakaskokemuksen kehittäminen. Lue lisää >>

Feelback tutkimus: asiakaspolku ja asiakaskokemuksen seuranta 2017

07.06.2017

  Asiakaspolusta puhutaan paljon ja siitä, miten se pitäisi näkyä asiakaskokemuksen seurannassa. Teimme tutkimuksen, jossa haimme parhaita käytäntöjä, haasteita ja kuvaa siitä mihin suuntaan ollaan menossa. Tutkimukseen kuului syvähaastatteluita sekä kvantitatiivinen tutkimus. Kvantitatiiviseen tutkimukseen osallistui yhteensä 103 vastaajaa. Asiakaspolkuajattelu tärkeä, mutta sen hyödyntäminen vasta alussa Asiakaspolkuajattelu koetaan tärkeäksi asiakaskokemuksen seurannassa,… Lue lisää >>

Kevät on arviointien aikaa

13.04.2017

Kiireinen kevät on jo hyvän matkaa jatkunut. Tuo kiire sanana viittaa turbulenttiin ja epävarmaksikin käyneeseen toimintaympäristöön. Parhaiten kiireestä saa otteen, kun tekee hyviä tilannearvioita ja päätöksiä itsemme ja asiakkaittemme hyväksi. Kevään tendenssi on selvästi ollut nopeampitempoisten ja ketteriksikin kutsuttujen arviointityökalujen käyttö,… Lue lisää >>

(PALUU)MUUTTAJIEN PULSSILLA

07.12.2016

”RAKKAUS – ONKO PAREMPAA SYYTÄ?” Haluamme elää ihmisten pulssilla ja seurata syitä lähteä, jäädä ja tulla Kuopion alueelle. Tavoitteenamme on kehittää toimintoja vastausten perusteella ja palvella asukkaita ja muuttajia entistä paremmin. Konseptissamme Feelbackin kanssa olemme pyrkineet luomaan jatkumon: Lähestymme alueelta poismuuttaneita aktiivi-ikäisiä kansalaisia kortilla kotiseudulta, jolla kutsutaan osallistumaan tutkimukseen. Lue lisää >>