Esimiehen onnistumis­palaute

Esimiehen onnistumispalaute on moderni ja nopea esimiesten laadun arvioinnin ja kehittämisen työväline. Ketteryytensä ansiosta palautetta voidaan pyytää pulssimaisesti useita kertoja vuodessa.

Testaa ilmaiseksi >>

360-arviointi

360-arviointi lisää esimiesten tai muiden avainhenkilöiden tietoisuutta omaan esimiestyöhönsä liittyvistä kehittämistarpeista ja vahvuuksista. Saadun palautteen avulla arvioitavalle henkilölle rakennetaan toteuttamiskelpoinen suunnitelma itsensä kehittämiseksi.

Testaa ilmaiseksi >>

Työhyvin­vointi­pulssi

Työhyvinvointipulssi kartoittaa henkilöstön tuntemukset nopeasti ja ytimekkäästi. Reaaliaikainen palautetieto antaa johdolle ja esimiehille mahdollisuuden ennakoiviin toimenpiteisiin ja tarvittaessa nopeaan reagointiin asioiden korjaamiseksi.

Testaa ilmaiseksi >>

Myynnin pulssi

Asiakaskokemuksen kehittäminen edellyttää jatkuvaa palautetta asiakkailta heidän asiointikokemuksistaan. Reaaliaikainen palautetieto tukee niin myyjiä kuin myyntijohtoa kehittämään yrityksen toimintaa entistä asiakaslähtöisemmäksi.

Testaa ilmaiseksi >>

Projekti / palvelu­palaute

Palvelun laadun kehittäminen edellyttää jatkuvaa palautetta asiakkailta heidän asiointikokemuksistaan projektin ja/tai palvelun osalta. Reaaliaikainen palautetieto on tukemassa koko yrityksen toimintaa kehitettäessä palveluita asiakaslähtöisemmäksi.

Testaa ilmaiseksi >>

Asiakas­kohtaamiset

Asiakaskokemuksen kehittäminen edellyttää jatkuvaa palautetta asiakkailta heidän asiointikokemuksistaan. Jatkuvan palautteen avulla yrityksen toimintaa kehitetään koko ajan asiakaslähtöisemmäksi. Asiakokemuksen kehittämiseksi kaikkia avainkohtaamisia kannattaa seurata systemaattisesti ja automatisoida seuranta.

Testaa ilmaiseksi >>