Feelback tietää mitä asiakkaillesi kuuluu

Rekisteriseloste

 

1. Rekisterinpitäjä

Feelback Oy
Y-tunnus 1702297-8
Puistokatu 14-16
70110 Kuopio
Tel. 020 7433980

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Asiakaspalvelumme vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin. Rekisteriasioista vastaa Palvelujohtaja Timo Tirkkonen.

3. Rekisterin nimi

Feelback Oy:n asiakas- markkinointirekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Rekisteröidyn henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:
Rekisterinpitäjän asiakkaiden yhteyshenkilöitä ja potentiaalisten asiakkaiden vastuuhenkilöitä koskevien tietojen käyttö yhteydenpidossa asiakkaaseen ja potentiaaliseen asiakkaaseen. Lisäksi henkilötietoja käytetään markkinointitoimenpiteissä.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

– nimi
– sähköpostiosoite
– matka- ja/tai muu puhelinnumero
– Yritys/organisaatio ja asema
– Yrityksen/organisaation osoitetiedot
– Toimiala
– Asiakkuuden tyyppi

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

– asiakkaalta itseltään saadut tiedot (puhelimitse, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla).
– kolmannen osapuolen yksityisistä ja julkisista rekistereistä saadut tiedot

Rekisteri koostetaan Feelback Oy:n asiakastietojärjestelmästä ja tietoja pidetään yllä manuaalisella päivityksellä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille eikä EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa Asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietojen ja tallenteiden käyttö on rajattu käyttäjätunnuksiin ja salasanoihin perustuvalla suojauksella. Tiedot säilytetään järjestelmissä, jotka on suojattu ulkopuolelta tulevilta yhteydenotoilta palomuureilla.

10. Tarkastus- ja kielto-oikeus

Henkilöllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisteriin merkityt tiedot ja kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa tai muuta markkinointia varten.