Feelback Kompassi – syvyyttä tutkimustulosten analysointiin

Feelbackin reaaliaikainen ja havainnollinen Kompassi -dashboard-raportointi soveltuu erinomaisesti jatkuviin mittauksiin sekä tulosten jakamiseen laajalti organisaation erilaisiin tiedontarpeisiin. Tiedot voidaan koota dashboardille useista eri tutkimuksista sekä muistakin tietolähteistä. Kompassi -raportointiympäristö tuo syvyyttä tutkimustulosten analysointiin!

Feelback Kompassi -raportointiympäristön avulla tutkimuksen tuloksia tarkastellaan dynaamisesti haluttuja suodattamia (esim. taustamuuttujia) hyödyntäen. Tuloksia voidaan tarkastella ja vertailla esimerkiksi eri yksiköiden, alueiden, ammattiryhmien tai ajanjaksojen välillä. Valittuja suodattimia voidaan myös yhdistellä halutulla tavalla. Kompassi -raportointiympäristöön kirjaudutaan omilla henkilökohtaisilla tunnuksilla, ja kullekin käyttäjäryhmälle luodaan roolin perusteella näkymä omiin tuloksiin.

Kompassi -raportointiympäristön sisältö ja rakenne räätälöidään aina tilaajan tarpeen mukaan yhteisesti sovitulla toimintamallilla. Raportointiympäristössä visuaalinen ilme voidaan muotoilla tilaajan omilla väreillä ja logoilla brändi-ilmeen mukaiseksi. Etusivulle tuodaan tilaajan kanssa määrittelemät tärkeimmät tulokset (esim. indeksit) ja linkit dashboard-sivuille tarkempiin tuloksiin. Myös graafien tulkintaohjeet, yleiset käyttöohjeet Kompassiin sekä Feelback Tuki -palvelun yhteystiedot löytyvät etusivulta. Dashboard-tulossivuilla esitetään tutkimustulosten jakaumat, keskiarvot, trendit, avoimet vastaukset yms. sekä tulosten dynaaminen suodattaminen valittujen suodatinmuuttujien avulla.

Printer-ominaisuus on erillinen osa, jolla tulostetaan Kompassin tulossivuja suoraan PowerPoint-esitykseksi ja/tai pdf-muotoisiksi asiakaskirjoiksi. Raporttisivut suodatetaan normaalisti haluttujen taustamuuttujien mukaiseksi ja tulostetaan PowerPointiin. Printer-ominaisuus muodostaa graafit objekteiksi PowerPoint-muotoon ja muodostaa aidon PowerPoint-muotoisen raportin, joka on muokattavissa jatkoesityksiä ajatellen.

Printer -ominaisuuden lisäksi on mahdollista ottaa käyttöön myös automatisoidut sähköpostiraportit. Näihin sähköpostiraportteihin voidaan sisällyttää samanlaista grafiikkaa kuin mitä dashboardeilla on käytössä.

Tutustu Kompassi-raportointiympäristön demoon; https://fb1.feelback.net/salesdemo/kompassi/

Lue lisää ja ota yhteyttä! Rakennetaan organisaatiollesi toimiva raportointiympäristö!

Feelback Kompassi