Feelbackin sydän sykkii urheilulle!

Haluamme olla mukana tukemassa urheiluseuroja ja kehittämässä toimintaa tutkitulla tiedolla.

Yhteistyökumppanuus yhden Suomen suurimman jalkapalloseuran KuPS ry:n kanssa perustuu vahvasti tiedolla johtamisen tukemiseen eri kyselytutkimuksilla.

Pyysimme Kuopion Palloseura ry:n toiminnanjohtaja Jari Koistista kertomaan ajatuksia Feelback -yhteistyökumppanuudesta.

Millainen organisaatio KuPS ry on?

KuPS ry on ensi vuonna 100 vuotta täyttävä Suomen neljänneksi suurin jalkapalloseura, jossa on yli 1800 lisenssipelaajaa ympärivuotisessa toiminnassa. Seuran työllistää 12 kokoaikaista työntekijää, 5 puolipäiväistä kerho-ohjaajaa, 180 oto- tai vapaaehtoisvalmentajaa, 50 joukkueenjohtajaa 33 rahastonhoitajaa ja n. 50 muuta taustahenkilöä.

Mitä yhteistyötä Feelbackin kanssa on tehty ja kuinka kauan?

Feelbackin kanssa on tehty yhteistyötä vuoden 2019 syksystä alkaen. Yhteistyöhön kuuluu viidelle eri kohderyhmälle tehdyt kyselyt KuPS ry:n toiminnan eri osa-alueiden laadusta, laajuudesta ja kehitystoiveista.

Millaisia hyötyjä tutkimuksista on ollut, miten tuloksia hyödynnetään?

Feelback -yhteistyö kuuluu osana KuPS ry:n tiedolla johtamisen kulttuuriin. Tällä tarkoitamme ajantasaiseen ja laadukkaaseen tietoon perustuvaa päätöksentekoa. Päätöksenteossa käytettävä tieto on kerätty kyselyillä ja toiminnasta järjestelmien kautta saatuja tietoja menneisyydessä, kaikkia rutiineja ja toimenpiteitä, jotka tähtäävät järkiperäiseen päätöksentekoon.

Ydinajatuksenamme on se, että kerätyn tiedon perusteella pystyisimme ennakoimaan eri toimenpiteiden ja tapahtumien syy-seuraussuhteita ja vaikutusta tulevaisuudessa. Parhaimmillaan tieto muuttuu tietämykseksi. Tiedolla johtaminen auttaa kehittämään toimintaa ja kohdentamaan voimavaroja sinne, missä niistä saadaan suurin hyöty seuran toiminnassa.

KuPS ry

Jari Koistinen
Toiminnanjohtaja
Kuopion Palloseura ry
050-4354267
jari.koistinen@juniorikups.fi
www.juniorikups.fi
Väre Areena
Kaartokatu 6
70620 Kuopio