Golf ottaa tiedolla johtamisen tosissaan


Golf on Suomessa suuri laji – jäsenmäärällä mitattuna Golfliitto on suurin lajiliitto koko maassa. Taakse jäävät esimerkiksi jalkapallo tai jääkiekko. Kun yritämme ymmärtää yli 140 000 pelaajan harrastuskäyttäytymistä paremmin, on selvää, ettei mutulla pääse kovin pitkälle. Golfala ansaitsee faktoihin ja dataan perustuvaa johtamista. Olemme ottaneet tässä askelia oikeaan suuntaan viimeisten kymmenen vuoden aikana. Olemme yhä systemaattisemmin alkaneet tehdä edustavia, koko jäsenistöämme koskevia tutkimuksia. Olemme hyödyntäneet valtakunnallisia paneeleja tai omista rekistereistämme ammattimaisesti tehtyjä otantoja. Olemme myös automatisoineet tiedonkeruuta. Tämän johdosta tiedämme esimerkiksi sen, että suomalaisista 700 000 on kiinnostuneita golfista, Green Card on vahva ja positiivinen brändi, golf aiheutttaa harrastajissaan muita lajeja enemmän tunnetiloja ja niin edelleen. Opinnäytetöiden rinnalle olemme jo pidempään käyttäneet ammattilaisia. Tämä siksi, että noin 130 jäsenseuraamme ja niiden golfarit ansaitsevat vastuullista sekä tarkoin punnittua päätöksentekoa tai apua golfyhteisöjen omaan päätöksentekoon. 

Pisimmälle olemme päässeet asiakaskokemuksen mittaamisessa, jossa muu liike-elämä on jopa benchmarkannut meitä. Pystymme antamaan arvion minkä tahansa asiakaskokemuksen kosketuspisteen vaikutuksesta liikevaihdon kehitykseen euromääräisenä. 

Tältä pohjalta näemme sporttikentässä itsemme vahvana toimijana, mutta kun katsoo ympärilleen varsinkin liike-elämän suuntaan, on ihailu suurta kun näkee millaisella systemaattisuudella ja sujuvuudella organisaatiota tietojohdetaan. Tähän tasoon on golfilla vielä matkaa.  

Välimatkaamme on jo ehtinyt kaventamaan Feelback, kumppanimme tiedolla johtamisessa. Homma on suoraviivaista ja tehokasta. Olemme suunnitelleet rungon pidemmän aikavälin tutkimustarpeille jättäen tilaa yllätyksille. Tarpeet sparrataan ja tämän pohjalta tehdään suunnitelma ja aikataulu. Kaikki tapahtuu avaimet käteen -periaatteella. Olennaista on asiakkaana tietää mitä ja miksi, Feelback hoitaa loput. Tämä on säästänyt merkittävästi työtä, energian voi siirtää tulkintaan ja johtopäätöksiin. Laatu on tasaisen vahvaa. Voimme luottaa, että tieto on kuranttia emmekä rasita golfareita turhaan. 

Hienona esimerkkinä yhteistyöstämme oli meidän mielipidekysely golfareille koskien koronaepidemiaa. Feelbackin asiantuntijat tökkivät oikeasta paikasta kun ehdottivat tällaisen tekemistä kriisin alkuvaiheessa. Lähetimme kyselykutsun kaikille golfareille, sillä kyseessä oli myös viestinnällinen ele. Emme ole ikinä saaneet mihinkään niin paljon palautetta. Vastauksia tuli yli 25 000! Palaute oli rohkaisevaa se antoi meille selkärankaa tehdä johdonmukaisia päätöksiä esimerkiksi epidemiasuosituksiin liittyen. Toistaiseksi golf on selvinnyt tilanteesta hyvin, olemme nöyränä ja Feelback auttaa meitä pitämään sormen golfarin pulssilla. Kiitos heidän olemme jo kerran osuneet hermoon. 

Aarni Nordqvist 

Kirjoittaja on asiantuntija golfliitossa vastuualueenaan tietopalvelut