Granlund hyödyntää monin tavoin Feelbackin tuottamaa tietoa

Feelback tuottaa Granlundille tietoa toiminnan kehittämiseen projektien palautekyselyillä, henkilöstön fiilispulssilla ja laajemmalla henkilöstutkimuksella.

Pyysimme Granlundin Maila Hervaa ja Minna Lappalaista kertomaan, miten tutkimusyhteistyö on sujunut Feelbackin kanssa.

Keitä olette ja mitä teette?

Maila Herva on Granlundin laatu- ja vastuullisuusjohtaja ja hän vastaa siitä, miten projekteissa yleisellä tasolla onnistutaan. Minna Lappalainen on puolestaan henkilöstöjohtaja vastuualueenaan muun muassa henkilöstön hyvinvointi.

Minkälaista yhteistyötä teette Feelbackin kanssa?

Feelback tekee Granlundille neljää eri kyselytutkimusta.

Projektien onnistuminen on erittäin merkittävässä roolissa Granlundin toiminnassa ja siksi jokaisen projektin päätyttyä Feelback tekee projektikohtaisen palautekyselyn. Feelback tekee projektien palautekyselyt haastattelemalla, mikä on parempi kuin vain lähettää kysely lomakkeella. Vastausprosentit ovat tämän ansiosta korkealla yli 60 % tasolla.

Henkilöstö on Granlundin merkittävin voimavara ja se näkyy myös tutkimuksissa, eli peräti kolme neljästä Feelbackin kautta tulevasta kyselytutkimuksesta kohdistuu nimenomaan henkilöstöön ja Granlundin sisäiseen toimintaan.

Kuukausittain on käytössä Feelbackin henkilöstöpulssi, tai “fiilispulssi” niin kuin se on Granlundilla nimetty. Fiilispulssin tärkein idea on käydä tuloksia läpi ryhmissä, että asioihin voidaan vaikuttaa mahdollisimman nopeasti.

Joka toinen vuosi tehdään laajempi henkilöstötutkimus, jossa syväluodataan yrityksen tilannetta.

Lisäksi tuloillaan on henkilöstölle suunnattu tukitoimintokysely siitä, miten hallinto palvelee yrityksen eri tasojen tarpeita.

Millaista hyötyä yhteistyöstä on ollut?

Granlundin ideologiaan kuuluu hyödyntää kaikkea saatavilla olevaa tietoa toiminnan kehittämisessä. Feelback on ymmärtänyt tämän ajattelutavan ja mahdollistanut järjestelmien välisellä integraatiolla helpon ja nopean kyselytutkimuksista saatavan tiedon automaattisen siirron suoraan Granlundin omalle tietoalustalle, missä tieto yhdistetään muuhun toiminnasta saatavaan tietoon. Näin mikään tieto ei jää irralliseksi saarekkeeksi, vaan kaikki on käytössä tiedolla johtamisen perustaksi.

”On mukavaa kun erilaiset tutkimukset onnistuvat saman kumppanin kanssa. Näin meidän ei jatkuvasti tarvitse etsiä ja kilpailuttaa tutkimustoimijoita, vaan voimme keskittyä itse tekemiseen. Feelbackin tyyli sparrailla sekä etsiä uusia toteutustapoja tuo lisäarvoa ja olemme löytäneet meille sopivimmat mallit helposti. Kaiken kruunaa laadukas ja joustava palvelu”, kertoo Maila Herva.

Myös henkilöstöjohtaja Minna Lappalainen on ollut tyytyväinen yhteistyöhön Feelbackin kanssa:

“Yksi mainitsemisen arvoinen asia on Feelbackin kyky löytää asian ydin. Usein vain kymmenen minuutin palaveri riittää siihen, että oikea ratkaisumalli on löydetty ja asioita voidaan lähteä työstämään. On myös tullut vastaan tilanteita, jolloin alkuperäisestä suunnitelmasta tai tilauksesta poikkeavia toiveita on syntynyt matkan varrella ja kaikki uudet tarpeet ovat hoituneet jouhevasti”, Lappalainen kuvailee.

Granlund, laatu- ja vastuullisuusjohtaja Maila Herva ja henkilöstöjohtaja Minna Lappalainen, https://www.granlund.fi/