Feelback tietää mitä asiakkaillesi kuuluu

Henkilöstöpulssi

Ajantasainen käsitys henkilöstökokemuksesta ja sen muutoksista ovat organisaation menestyksen avain!

Tutustu henkilöstöpulssin demokyselyyn

Henkilöstöpulssi kartoittaa organisaation henkilöstön tuntemuksia omasta työssä jaksamisesta ja fiiliksistä työyhteisössä.  Nopeasyklinen, tiivis ja määrävälein saatava palautetieto antaa johdolle ja esihenkilöille mahdollisuuden ennakoiviin toimenpiteisiin sekä nopeaan reagointiin.

Henkilöstöpulssin tavoitteena on selvittää henkilöstön työssä viihtymistä ja jaksamista sekä tuottaa trenditietoa henkilöstökokemuksen muutoksista.  Henkilöstöpulssi tarjoaa henkilöstölle nopean palautekanavan työhyvinvointiin, esihenkilötyöhön ja ilmapiiriin liittyvien asioiden kehittämiseksi.

Käytössämme on vakioituja sisältöjä. Lisäksi räätälöimme ja rakennamme henkilöstöpulssin organisaationne käyttöön pohjautuen mm. strategiaan ja valittuihin arvoihin. Henkilöstöpulssin rakenne, sisältö ja toteutussykli määritellään aina yhteistyössä asiakkaan kanssa, ja se liitetään osaksi henkilöstökokemuksen kokonaisseurantaa.

Käytössämme on kaikki tiedonkeruuvaihtoehdot monikanavaisesti. Feelback Kompassin avulla reaaliaikaiset tulokset ovat helposti saatavilla ja jaettavissa kaikilla organisaatiotasoilla. Dashboard -raportointi mahdollistaa tulosten visualisoinnin ja ketterän hyödyntämisen.