Feelback tietää mitä asiakkaillesi kuuluu

Henkilöstötutkimus

Henkilöstökokemuksen laajempi tarkastelu antaa hyvän pohjan työhyvinvoinnin, johtamisen ja työn sujuvuuteen liittyvien kokonaisuuksien kehittämiselle.

Henkilöstötutkimus on koko organisaation henkilöstölle suunnattu kysely, joka on hyvin suunniteltu, johdettu ja etukäteen informoitu.

Henkilöstötutkimuksen toteutukseen sisältyvät seuraavat vaiheet:

  • kohdeorganisaation tarpeisiin sopivan mittarin suunnittelu
  • toimiva tiedonkeruumenetelmä
  • informatiivinen ja kohdeorganisaatiota palveleva raportointi
  • kehittämisorientoitunut tulostenkäsittelysuunnitelma ja sen toteutus.

Sujuva henkilöstötutkimus ja tarjoamamme tuki koko tutkimusprosessin ajalle vapauttaa organisaation omat resurssit perustehtävän toteuttamiseen.

Henkilöstötutkimuksen tavoitteena on parantaa työyhteisön toimivuutta, työhyvinvointia ja yhteistyötä. Tutkimuksen toteutukseen liittyy tulosten purkutilaisuus, jossa esitellään ja analysoidaan kyselyn tulokset ja tehdään tarvittavat päätelmät.

Käytössämme on kaikki tiedonkeruuvaihtoehdot monikanavaisesti. Feelback Kompassin avulla reaaliaikaiset tulokset ovat helposti saatavilla ja jaettavissa kaikilla organisaatiotasoilla. Dashboard -raportointi mahdollistaa tulosten visualisoinnin ja ketterän hyödyntämisen.