Feelback tietää mitä asiakkaillesi kuuluu

Kehityskeskustelut

Kehittyvä henkilöstö auttaa organisaatiota menestymään ja erottautumaan kilpailijoista. Osaavat ja sitoutuneet työntekijät takaavat parhaan tuloksen.

Kehityskeskustelut vahvistavat alaisten ja esihenkilöiden välistä avointa ja luottamuksellista suhdetta.

Kehityskeskustelumallimme varmistaa keskusteluiden läpiviennin kaikkien työntekijöiden kanssa yhtenäisellä tavalla. Kehityskeskustelu on esihenkilön ja alaisen välillä tapahtuva ennalta sovittu ja suunniteltu keskustelu, jolla on tavoite ja jonka toteutuksessa noudatetaan avoimuutta, luottamuksellisuutta, systematiikkaa ja toistuvuutta. Luodaan organisaatiollenne avoin, vuorovaikutteinen kehityskeskustelukulttuuri!

Feelbackin kehityskeskustelumalli mahdollistaa laadukkaan, ammattimaisesti johdetun kehityskeskusteluprosessin toteutuksen läpi organisaation. Keskusteluun valmistautuminen, kehityskeskusteluiden toteutus ja dokumentointi takaavat laadukkaan lopputuloksen. Keskustelun jälkeen sovitut asiat ja kehittämistoimenpiteet dokumentoidaan sähköiseen kehittymissuunnitelmaan sekä henkilö- että organisaatiotasolla.