Feelback tietää mitä asiakkaillesi kuuluu

Kehityskeskustelut

Kehittyvä henkilöstö auttaa menestymään ja erottautumaan kilpailijoista. Osaavat työntekijät takaavat parhaan tuloksen.

Kehityskeskustelut vahvistavat alaisten ja esimiesten välistä avointa ja luottamuksellista suhdetta.

Kehityskeskustelupalvelumme varmistaa keskusteluiden läpiviennin kaikkien työntekijöiden kanssa yhtenäisellä tavalla. Kehityskeskustelu on esihenkilön ja alaisen välillä tapahtuva ennalta sovittu ja suunniteltu keskustelu, jolla on tietty tavoite ja jonka toteutuksessa noudatetaan avoimuutta, luottamuksellisuutta, systematiikkaa ja toistuvuutta.

Tavoitteena on luoda avoin, vuorovaikutteinen kehityskeskustelukulttuuri. Palvelu mahdollistaa laadukkaan, ammattimaisesti johdetun kehityskeskusteluprosessin toteutuksen läpi organisaation. Keskusteluun valmistautuminen, kehityskeskusteluiden toteutus ja dokumentointi takaavat laadukkaan lopputuloksen. Keskustelun jälkeen sovitut asiat ja kehittämistoimenpiteet dokumentoidaan sähköiseen kehittymissuunnitelmaan sekä henkilö- että organisaatiotasolla.