Feelback tietää mitä asiakkaillesi kuuluu

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysi

Jokaisessa ihmisessä on ainutlaatuinen yhdistelmä vahvuuksia. Nämä tunnistamalla ja hyödyntämällä autamme ihmisiä ja työyhteisöjä kasvamaan täyteen potentiaaliinsa.

MIKÄ ON LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysi

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysi on itsearviointina toteutettava oman luontaisen ajattelutyylin tunnistus. Tämä vastaa logiikaltaan tavanomaista MBTI–indikaattoria (C. G. Jungin tyyppiteoriaan pohjautuva kansainvälinen Myers-Briggs tyyppi-indikaattori), jonka käyttö organisaation sisäisen yhteistyön kehittämisen apuvälineenä on levinnyt ympäri maailman.

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysi – 3 raporttia, 3 erilaista näkökulmaa

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ –analyysista voidaan muodostaa kolme erilaista raporttia, sekä kolme niiden hyödyntämiseksi suunniteltua valmennuskonseptia.

  1. LUONTAISET TAIPUMUKSET™ perusanalyysi
  2. LUONTAISET TAIPUMUKSET™ esimies- ja asiantuntijatyön analyysi
  3. TYÖRYHMÄN TAIPUMUKSET™ -analyysi

Keskeisiä tavoitteita voivat olla:

  • Johtamis- ja esimiestaitojen kehittäminen
  • Muutoksen hallinta
  • Organisaatiokulttuurin kehittäminen
  • Ristiriitojen tunnistaminen ja niiden rakentava käsittely
  • Ryhmädynamiikan kehittäminen
  • Työhyvinvoinnin ja työtyytyväisyyden parantaminen
  • Vuorovaikutustaitojen kehittäminen

TYÖRYHMÄN TAIPUMUKSET™ –analyysi voidaan tehdä ryhmälle, jonka jäsenet ovat tehneet LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysin ja käyneet läpi henkilökohtaiset tulokset. TYÖRYHMÄN TAIPUMUKSET™ -analyysiin sisältyy ryhmäraportti sekä erillinen tulosten käsittelytilaisuus tulosten käsittelytilaisuus LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -valmentajan johdolla.

Analyysin tavoite on antaa työryhmille ja tiimeille ideoita sen sisäisen toiminnan (työprosessit, työnjako, johtaminen) tehostamiseen ja kehittämiseen. TYÖRYHMÄN TAIPUMUKSET –raportti koostetaan yksilöiden
LUONTAISET TAIPUMUKSET -analyyseista halutulla ryhmittelyllä.

Lisätietoa osakkuusyhtiömme sivuilta: www.luontaisettaipumukset.fi