Feelback tietää mitä asiakkaillesi kuuluu

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysi

Jokaisessa ihmisessä on ainutlaatuinen yhdistelmä vahvuuksia. Nämä tunnistamalla ja hyödyntämällä autamme ihmisiä ja työyhteisöjä kasvamaan täyteen potentiaaliinsa.

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysi pyrkii tunnistamaan tiedostamattomia eli automaattisia luonnollisia ja normaaleja reagointimalleja, jotka ovat osa persoonaamme.

Omien luontaisten taipumusten tiedostaminen synnyttää oivalluksen, jonka avulla opimme ymmärtämään ihmisten erilaisuutta ja vahvuuksia sekä omia kehityshaasteita esihenkilönä ja työyhteisön jäsenenä.

MIKÄ ON LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysi

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysi on itsearviointina toteutettava oman luontaisen ajattelutyylin tunnistus. Tämä vastaa logiikaltaan tavanomaista MBTI–indikaattoria (C. G. Jungin tyyppiteoriaan pohjautuva kansainvälinen Myers-Briggs tyyppi-indikaattori), jonka käyttö organisaation sisäisen yhteistyön kehittämisen apuvälineenä on levinnyt ympäri maailman.

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ –analyysista voidaan muodostaa kolme erilaista raporttia, sekä kolme niiden hyödyntämiseksi suunniteltua valmennuskonseptia.

  1. LUONTAISET TAIPUMUKSET™ perusanalyysi
  2. LUONTAISET TAIPUMUKSET™ esimies- ja asiantuntijatyön analyysi
  3. TYÖRYHMÄN TAIPUMUKSET™ -analyysi

Keskeisiä tavoitteita voivat olla:

  • Johtamis- ja esimiestaitojen kehittäminen
  • Muutoksen hallinta
  • Organisaatiokulttuurin kehittäminen
  • Ristiriitojen tunnistaminen ja niiden rakentava käsittely
  • Ryhmädynamiikan kehittäminen
  • Työhyvinvoinnin ja työtyytyväisyyden parantaminen
  • Vuorovaikutustaitojen kehittäminen

TYÖRYHMÄN TAIPUMUKSET™ –analyysi voidaan tehdä ryhmälle, jonka jäsenet ovat tehneet LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysin ja käyneet läpi henkilökohtaiset tulokset. TYÖRYHMÄN TAIPUMUKSET™ -analyysiin sisältyy ryhmäraportti sekä erillinen tulosten käsittelytilaisuus tulosten käsittelytilaisuus LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -valmentajan johdolla.

Analyysin tavoite on antaa työryhmille ja tiimeille ideoita sen sisäisen toiminnan (työprosessit, työnjako, johtaminen) tehostamiseen ja kehittämiseen.

Lisätietoa osakkuusyhtiömme sivuilta: www.luontaisettaipumukset.fi