Feelback tietää mitä asiakkaillesi kuuluu

Tiimin toiminnan arviointi ja kehittäminen

Hyvä tiimitoiminta edellyttää ihmisten erilaisuuden hyväksymistä ja hyödyntämistä. Hyvässä tiimissä yksilö pystyy vaikuttamaan toimintatapoihin ja tavoitteiden asettamiseen. Onnistuessaan hyvä tiimi toimii dynaamisena kokonaisuutena, joka on muutosherkkä ympäristöstä tuleville signaaleille.

Hyvän ilmapiirin ja työhyvinvoinnin lisäksi on tärkeää, että tiimien jäsenet pystyvät toimimaan tiimissä tehokkaasti.

TAVOITE
Arviointi sopii organisaatioihin, joissa työskentelytavat ovat joko täysin tai lähes täysin tiimimäiset; tiimeillä on selkeät tavoitteet, vastuut sekä seurantajärjestelmä. Arviointi soveltuu myös erilaisten työ- ja projektiryhmien toiminnan arviointiin.

KOHDERYHMÄ
Organisaation tiimit ja tiimimäisesti toimivat yksiköt.

TOTEUTUS
Arviointi suoritetaan sähköisenä kyselynä, johon vastaajat kutsutaan sähköpostitse. Saatteet ja muut prosessiin liittyvät viestinnälliset yksityiskohdat sovimme yksilöidysti tilaajan kanssa erikseen.

KEHITTÄMISEN VIITEKEHYS
Lähtökohtana on ryhmässä toimiminen ja sisäinen yhteistyö. Ryhmän toimivuutta arvioidaan tarkoin valittujen pääkohtien avulla. Sellaisia ovat mm.:

  • Johtaminen
  • Yhteistyö
  • Tavoitteiden selkeys
  • Ilmapiiri
  • Vaikuttamismahdollisuudet
  • Uudistumishalu

Arviointia syvennetään kytkemällä siihen LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysi, jolloin erilaisten persoonien luontainen tapa ajatella saadaan osaksi tulosvalmennusta. Analyysistä saadaan myös erillinen TYÖRYHMÄN TAIPUMUKSET™ -valmennusosio.

TULOSTEN KÄSITTELY JA KEHITTÄMISTOIMENPITEET
Analyysiin liittyy valmennus, jossa osallistavana ryhmätyöskentelynä analysoidaan kyselyn tulokset ja tehdään tarvittavat päätelmät.

Lataa pdf >>