Feelback tietää mitä asiakkaillesi kuuluu

Tulo- ja lähtötutkimukset

Houkutellakseen parhaita työntekijöitä, organisaation on tarjottava heille ensiluokkaisia kokemuksia. On tiedostettava, mitkä seikat vaikuttavat työntekijäkokemukseen.

Tulotutkimus: Uusi työntekijä on aina voimavara ja mahdollisuus organisaation kehittymiselle. Ilman juurtuneita toimintatapoja työntekijä kykenee  kyseenalaistamaan organisaatio perinteisiä totuttuja toimintatapoja ja käytäntöjä. Uudet ideat ja kehitysehdotukset tulisi ottaa aina huomioon. Avoin palautekulttuuri varmistaa organisaation jatkuvan kehittymisen.

Lähtötutkimus: Kuinka hyvin tunnistat organisaatiossasi henkilöt, jotka nauttivat työstään ja tehtävistään? Nämä työntekijät ovat todennäköisesti myös sitoutuneimpia organisaatioon. Lähtötutkimuksen tarkoituksena on selvittää niitä tekijöitä, jotka saavat työntekijät kokemaan työnsä mielekkääksi, riittävän haasteelliseksi ja monipuoliseksi. Avoin palautekulttuuri varmistaa organisaation jatkuvan kehittymisen.