Feelback tietää mitä asiakkaillesi kuuluu

Työnantajakuva

Hyvä ulkoinen työnantajakuva on kilpailutekijä osaajamarkkinoilla ja tärkeä osa yrityksen brändiä

Työnantajakuva on mielikuva siitä, millaisena ja miten yritys näyttäytyy työnhakijoiden, mutta myös asiakkaiden ja muiden sidosryhmien mielissä.

Hyvä ulkoinen työnantajakuva on kilpailukeino osaajapulassa. Parhaassa tapauksessa se auttaa erottumaan kilpailijoista, nopeuttaa rekrytointiprosessia ja mahdollistaa löytämään parempia työnhakijoita, jotka vuorostaan nostavat yrityksen suorituskykyä.

Yrityksen ulkoinen työnantajakuva perustuu sekä viralliseen, että epäviralliseen yrityksestä löytyvään informaatioon. Ulkoinen työnantajakuva muodostuu myös ihmisten näkemykseen yrityksen brändistä ja imagosta.

Työnantajakuva syntyy useimmiten työnhakijoiden keskuudessa ja siellä, missä ihmiset ovat läsnä ja puhuvat – ei siellä, missä yritys päättää olla läsnä.

Miten työnantajakuvaa mitataan ja kenen mielikuvista kannattaa olla kiinnostunut?

Hyvä ja onnistunut työnantajakuva on erottamaton osa yrityksen brändiä.

Ulkoinen työnantajakuvatutkimus selvittää mm.

  • yrityksen yleisen tunnettuuden
  • spontaanit mielikuvat
  • työnantajakuvan vertautumisen valittuihin toimijoihin

Tutkimusten viitekehyksen runko voi olla seuraava, itse kysely räätälöidään tarpeen mukaan.

Spontaani tunnettuus ja vertailu valittuihin toimijoihin/kilpailijoihin:

  • Yleinen tunnettuus
  • Peilaus yrityksen arvoihin ja strategiaan
  • Mitä halutaan viestiä arvojen ja strategian kautta
  • Kuinka hyvin viesti on välittynyt ja näkyy toiminnassa
  • Miten vaikutetaan työnantajakuvaan
  • Muodostetaan arvio työnantajakuvasta adjektiivien ja mielikuva-attribuuttien avulla