Feelback tietää mitä asiakkaillesi kuuluu

TYÖRYHMÄN TAIPUMUKSET™ -analyysi

Yksilöiden LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysien pohjalta toteutettava TYÖRYHMÄN TAIPUMUKSET™ -analyysi hahmottaa, onko työryhmän taipumusprofiili samansuuntainen kuin ryhmän keskeiset tavoitteet ja tehtävät. Jokainen työryhmä voi olla tehokas ja tuottava, kun se tunnistaa, mihin kannattaa keskittyä.

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysi – 3 raporttia, 3 erilaista näkökulmaa
LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysista voidaan muodostaa kolme erilaista raporttia, sekä kolme niiden hyödyntämiseksi suunniteltua valmennuskonseptia. Keskeisiä tavoitteita voivat olla: 

  • Johtamis- ja esimiestaitojen kehittäminen
  • Muutoksen hallinta
  • Organisaatiokulttuurin kehittäminen
  • Ristiriitojen tunnistaminen ja niiden rakentava käsittely
  • Ryhmädynamiikan kehittäminen
  • Työhyvinvoinnin ja työtyytyväisyyden parantaminen
  • Vuorovaikutustaitojen kehittäminen

TYÖRYHMÄN TAIPUMUKSET™ analyysi voidaan tehdä ryhmälle, jonka jäsenet ovat tehneet LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysin ja käyneet läpi henkilökohtaiset tulokset. TYÖRYHMÄN TAIPUMUKSET™ -analyysiin sisältyy ryhmäraportti sekä erillinen tulosten käsittelytilaisuus tulosten käsittelytilaisuus LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -valmentajan johdolla.

TYÖRYHMÄN TAIPUMUKSET RAPORTTI

Analyysin tavoite on antaa työryhmille ja tiimeille ideoita sen sisäisen toiminnan (työprosessit, työnjako, johtaminen) tehostamiseen ja kehittämiseen. TYÖRYHMÄN TAIPUMUKSET raportti koostetaan yksilöiden LUONTAISET TAIPUMUKSET -analyyseista halutulla ryhmittelyllä.

Osallistava tiimivalmennus
TYÖRYHMÄN TAIPUMUKSET analyysin avulla hahmotetaan ryhmän näkymätöntä, mutta toimintaan ratkaisevasti vaikuttavaa sisäistä dynamiikkaa. Valmennuksessa vastataan mm. seuraaviin kysymyksiin:

  • Millaisia sisäisiä rooleja ryhmässä on ja minkä roolien edustus siitä puuttuu?

 

  • Millainen on työryhmän innovatiivisuusprofiili?

 

  • Millaiset yhteistyövalmiudet ryhmällä on?

 

 • Miten hyvin ryhmän jäsenten luontaiset taipumukset vastaavat työryhmän tehtäviä?
Valmennuksen tavoitteena on varmistaa, että osallistujat ymmärtävät mitä ryhmädynamiikka tarkoittaa sekä saada konkreettisia ideoita ryhmässä työskentelyn kehittämiseen. Tilaisuus toteutetaan osallistavana pari- ja pienryhmätyöskentelynä.