Työyhteisötaitojen arviointi

Työyhteisötaidot tarkoittavat yksilön halua ja kykyä toimia työyhteisössään rakentavalla tavalla. Taitava työyhteisön jäsen tukee työkavereitaan ja esimiestään omien perustehtäviensä suuntaisesti, jolloin hyvä yhteishenki auttaa organisaatiota menestymään.

Työyhteisötaidot – tai alaistaidot,  tarkoittavat työntekijän halua ja kykyä toimia työyhteisössään rakentavalla tavalla. Minimivaatimus on, että tekee oman työnsä hyvin. Työhyvinvoinnin kannalta tämä ei kuitenkaan riitä. Taitava työyhteisön jäsen tukee työkavereitaan ja esimiestään, perustehtäviensä suuntaisesti.

Työyhteisötaitoja mittaamalla työntekijät saavat mielipiteitään kuuluville ja kokevat vaikutusmahdollisuuksia. Tämä lisää sitoutumista. Arvioitava saa tietoa kehittymisensä tueksi ja organisaatio saa kattavan kuvan arvioidun ryhmän kokonaistilanteesta.

TAVOITE
Työyhteisötaitoja mittaamalla työntekijät saavat mielipiteitään kuuluville ja kokevat vaikutusmahdollisuuksia. Tämä lisää sitoutumista. Arvioitava saa tietoa kehittymisensä tueksi ja organisaatio saa kattavan kuvan arvioidun ryhmän kokonaistilanteesta.

KOHDERYHMÄ
Organisaation koko henkilöstö tai valitut yksiköt.

TOTEUTUS
Jokaiselle työntekijälle nimetään 4–7 palautteenantajaa, joista yksi on hänen esimiehensä tai tiiminvetäjä ja loput työkavereita. Palautteen antajat arvioivat toisiansa tiimin tai työyhteisön jäsenenä. Tämän lisäksi jokainen suorittaa itsearvioinnin. Tiimeistä tai työyhteisöstä tuotetaan raportit, joista näkyvät, millä tasolla arvioidut työyhteisötaidot ovat. Arviointiin osallistuneet henkilöt saavat lisäksi oman henkilökohtaisen palauteraportin.

 

KEHITTÄMISEN VIITEKEHYS
Johtamistutkimus on keskittynyt perinteisesti esimiestaitojen tutkimukseen. Ajan hengelle ominaista on työntekijöiden tasa-arvo ja kumppanuus. Tästä syystä Työyhteisötaidot-kyselytutkimus on laadittu. Toimiva työyhteisö koostuu hyvän johtamisen lisäksi myös työntekijöiden halusta ja kyvystä kehittyä.
Tutkimussisältöön on valittu seuraavat aihealueet:

  • Aloitteellisuus
  • Auttamishalu
  • Kannustavuus
  • Kehittyminen
  • Lisäarvo
  • Luotettavuus
  • Yhteishenki
  • Yhteistyötaidot

TULOSTEN KÄSITTELY JA KEHITTÄMISTOIMENPITEET
Tulosten käsittelyyn liittyy valmennus, jossa osallistavana ryhmätyöskentelynä analysoidaan kyselyn tulokset, tehdään tarvittavat päätelmät ja sovitaan kehittämistoimenpiteistä.

Lataa pdf >>