Feelback tietää mitä asiakkaillesi kuuluu

Työyhteisötaidot

Työyhteisön toimivuus ja positiivisen ilmapiirin aikaansaaminen ei ole vain esimiesten vastuulla. Jokainen työyhteisön jäsen vaikuttaa omalla toiminnallaan myös siihen.

Työyhteisötaidot ovat jokaisen työntekijän perustaitoa olla osa toimivaa ja hyvää työyhteisöä.

Työntekijän halu ja kyky toimia työyhteisössään rakentavalla tavalla vaatii työyhteisötaitoja. Työyhteisön jäsenille työyhteisötaidot arviointi tarjoaa arvokasta palautetta siitä, miten muut kokevat heidän toimintansa, mitä vahvuuksia heillä on ja mihin tulisi kiinnittää enemmän huomiota, että yhteistyö olisi vieläkin sujuvampaa. Työyhteisötasolla arvioinnin tulokset avaavat väyliä kehittämistoimien kohdistamiselle ja hyvien käytäntöjen tunnistamiselle.

Työyhteisötaitojen arviointi on avoin ja rehellinen palautekanava kaikille työyhteisön jäsenille. Tavoitteena on luoda malli, jossa työyhteisötaitoja mittaamalla työntekijät saavat mielipiteitään kuuluville ja kokevat vaikutusmahdollisuuksia.  

Havainnollisen raportin avulla jokainen arvioitava kykenee tunnistamaan omat vahvuudet ja kehittämiskohteet sekä löytämään henkilökohtaisen kehittymispolun työyhteisössä. Lisäksi organisaatio saa kattavan kuvan arvioidun ryhmän kokonaistilanteesta.