Henkilöstöpulssit ei ole bullshit

Perinteisen vuosittain toteutettavan ja laajan henkilöstötutkimuksen haastajaksi on noussut tiheämmin tehtävät pulssimittaukset. Pulssimittaus on erinomainen työkalu, jonka avulla johto- ja esimiestaso voi seurata organisaation kehittymistä reaaliaikaisesti. Pulssimittaus luo mahdollisuuden tunnistaa organisaatioiden kehityskohteet tehokkaasti ja puuttua välittömästi negatiivisesti organisaatiossa vaikuttaviin tekijöihin.

Miten pulssimittauksesta saadaan paras mahdollinen hyöty irti? 

Oma kokemukseni on, että kyselyn täytyy ehdottomasti olla riittävän napakka. Lisäksi kyselyn sisältö tulisi aina johtaa strategiasta, lisäten siihen organisaatiolle tärkeitä ajankohtaisia teemoja, jotka vastaavat oikeisiin kysymyksiin. Myös mittaustiheydellä on suuri merkitys. Liian nopeasti toistettava viikko- tai kuukausitason seuranta osoittautuu monesti liian haastavaksi tiedon jakamisen ja hyödyntämisen näkökulmasta. Käytännön kokemus ja saatu palaute ohjaa vahvasti siihen suuntaan, että 2-3 kuukauden välein toistettava pulssimittaus avaa parhaan väylän kehittymisen polulle.

Pulssimittauksen tulosten hyödyntämisen keskiössä onkin tiedonhallinta. Raportointi, tulosten analysointi ja tiedon jakaminen läpinäkyväksi organisaation kaikille tasoille ovat avain menestykseen. Informaation kasvaessa organisaation jatkuva kehittäminen vaatii aktiivista analysointia sekä määriteltyä tulosten hyödyntämisen prosessia kaikilla tasoilla. Kokonaisvaltainen kehittäminen ja kehittyminen vaativat luotettavan ja helppokäyttöisen raportointialustan, jossa edellä mainitut asiat toteutuvat kaikille käyttäjäryhmille.

Ja juuri tähän meiltä löytyy ratkaisu.

Feelback Kompassi – tehoa tulosten analysointiin ja jalkauttamiseen

Jatkuva kehittäminen vaatii helppokäyttöisen raportointityökalun. Tähän haasteeseen me Feelback Oy:llä olemme vastanneet luomalla Kompassi -raportointialustan. Raportointialusta mahdollistaa helpon tavan analysoida, vertailla ja suodattaa tuloksia dynaamisesti eri dashboard-näkymiä hyödyntäen, organisaation kaikilla tasoilla. 

Kiitos mielenkiinnostasi blogia kohtaan ja menestystä näiden asioiden parissa työskenteleville. 

Halutessasi saat lisätietoa pulssimittauksesta ja Feelback Kompassi -raportointialustasta klikkaamalla oheista linkkiä.

Linkki: www.feelback.com

Juha Järvi 
myyntijohtaja
Feelback Oy

Juha Järvi Tampereella Tammerkosken rannalla
Juha Järvi