Feelback tietää mitä asiakkaillesi kuuluu

360-arviointi

Esimieheltä, johdettavilta ja kollegoilta kerätty palaute auttaa esimiestä kehittymään ja luo pohjan organisaation menestykselle.

Palautteen merkitys esimiestaitojen kehittämisessä on tunnistettu yhdeksi keskeiseksi tekijäksi. Kehittämämme mittarit ja huolellisesti suunniteltu arviointiprosessi tarjoavat helpon ja luotettavan tavan esimiesten sekä muiden avainhenkilöiden kehittämiseen. Arviointeihin on mahdollista liittää kevyt pulssityyppinen seurantamittaus, jolloin arvioinnin vaikuttavuutta saadaan lisättyä huomattavasti.

Käytössämme on vakioituja sisältöjä sekä räätälöimme ja rakennamme 360- mittarin organisaationne käyttöön pohjautuen strategiaan, johtamislupauksiin ja valittuihin arvoihin. Vakioidut mittarimme sisältävät esimiestyössä tyypillisesti vaadittavat johtamisen osa-alueet. 

Havainnollisen raportin avulla jokainen arvioitava esimies kykenee tunnistamaan omat vahvuudet ja kehittämiskohteet käytännön esimiestyössä ja löytämään henkilökohtaisen kehittymispolun.