Feelback tietää mitä asiakkaillesi kuuluu

360-arviointi

Esimieheltä, johdettavilta ja kollegoilta kerätty palaute auttaa esimiestä kehittymään ja luo pohjan organisaation menestykselle.

Palautteen merkitys esimiestaitojen kehittämisessä on tunnistettu yhdeksi keskeiseksi tekijäksi. Kehittämämme mittarit ja huolellisesti suunniteltu 360-arviointiprosessi tarjoavat helpon ja luotettavan tavan esimiesten sekä muiden avainhenkilöiden kehittämiseen. 360-arviointeihin on mahdollista liittää kevyt pulssityyppinen seurantamittaus, jolloin arvioinnin vaikuttavuutta saadaan lisättyä huomattavasti.

Käytössämme on vakioituja sisältöjä sekä räätälöimme ja rakennamme 360- mittarin organisaationne käyttöön pohjautuen strategiaan, johtamislupauksiin ja valittuihin arvoihin. Vakioidut mittarimme sisältävät esimiestyössä tyypillisesti vaadittavat johtamisen osa-alueet. 

Havainnollisen raportin avulla jokainen arvioitava esimies kykenee tunnistamaan omat vahvuudet ja kehittämiskohteet käytännön esimiestyössä ja löytämään henkilökohtaisen kehittymispolun.