Feelback tietää mitä asiakkaillesi kuuluu

360-arviointi

Esihenkilöltä, johdettavilta ja kollegoilta kerätty palaute auttaa esihenkilöä kehittymään ja luo pohjan organisaation menestykselle.

360-arviointi on oikein toteutettuna erittäin tehokas tapa kehittää johtamista. Palautteen merkitys esihenkilötaitojen kehittämisessä on tunnistettu yhdeksi keskeiseksi tekijäksi. Kehittämämme mittarit ja huolellisesti suunniteltu 360-arviointiprosessi tarjoavat helpon ja luotettavan tavan esihenkilöiden sekä muiden avainhenkilöiden kehittämiseen.

360-arviointeihin on mahdollista liittää kevyt pulssityyppinen seurantamittaus, jolloin arvioinnin vaikuttavuutta saadaan lisättyä huomattavasti. Ketterät seurantamittaukset lisäävät vaikuttavuutta ja tekevät johtamisen kehittämisestä kiinteän osan koko organisaation toimintaa.

Käytössämme on vakioituja sisältöjä sekä räätälöimme ja rakennamme 360-mittarin organisaationne käyttöön pohjautuen strategiaan, johtamislupauksiin ja valittuihin arvoihin. Vakioidut mittarimme sisältävät esihenkilötyössä tyypillisesti vaadittavat johtamisen osa-alueet. 

Havainnollisen raportin avulla jokainen arvioitava esihenkilö kykenee tunnistamaan omat vahvuudet ja kehittämiskohteet käytännön esihenkilötyössä ja löytämään henkilökohtaisen kehittymispolun.