Feelback tietää mitä asiakkaillesi kuuluu

Johtamispulssi

Nopea pikapalaute johdettavilta silloin, kun sitä tarvitaan.

360-arvioinnin rinnalle kehitetty kevyt johtamispulssi mahdollistaa ketterän tavan saada palautetta. Johtamispulssi on nopea palautemittari, joka voidaan toteuttaa säännöllisin väliajoin esihenkilötyön ja johtamisen kehittymisen seuraamiseksi.

Pikapalautteena johtamispulssi toimii parhaiten, kun mittaus toistetaan säännöllisin määräajoin. Vastaajina johtamispulssissa toimivat ainoastaan arvioitavan suorat johdettavat, mikä nopeuttaa ja keventää arviointiprosessia huomattavasti.

Palaute kerätään sähköisenä kyselynä. Kysymykset kohdistuvat esihenkilötyön kannalta keskeisiin osa-alueisiin tukien esihenkilön onnistumista ja kehittymistä.

Käytössämme on vakioituja sisältöjä sekä räätälöimme ja rakennamme johtamispulssin organisaationne käyttöön pohjautuen strategiaan, johtamislupauksiin ja valittuihin arvoihin. Vakioidut mittarimme sisältävät esihenkilötyössä tyypillisesti vaadittavat johtamisen osa-alueet. Johtamispulssia voidaan hyödyntää myös varsinaisen 360- arvioinnin tukena ja seurantamittauksena. Toistuvat mittaukset lisäävät vaikuttavuutta ja tekevät johtamisen kehittämisestä kiinteän osan organisaation toimintaa.

Havainnollisen raportin avulla jokainen arvioitava esihenkilö kykenee tunnistamaan omat vahvuudet ja kehittämiskohteet käytännön esihenkilötyössä ja löytämään henkilökohtaisen kehittymispolun.