Esimiehen onnistumispalaute

Esimiehen onnistumispalaute on moderni, kevyt ja nopea esimiesten laadun arvioinnin ja kehittämisen työväline. Palautetta voidaan pyytää ketteryytensä vuoksi useita kertoja vuodessa.
Testaa ilmaiseksi

 

 • Palautteessa on 7 arvioitavaa asiaa, jotka tarvelähtöisesti voidaan myös räätälöidä.
 • Palautetta pyydetään vain suorilta alaisilta ja henkilö arvioi myös itseään.
 • Palautteita ei tarvitse purkaa.
 • Organisaation johdolle ajetaan palautteista yhteenvedot ja kehitystrendit.
 • Palautteen tulokset mahdollistavat reagoinnin havaittuihin epäkohtiin sekä tuen ja tunnustuksen onnistumisissa.

ESIMIESPALAUTTEEN AIHEPIIRIT

 • Asioiden johtaminen
 • Ihmisten johtaminen
 • Kokous- ja palaverikäytännöt
 • Palautteen antaminen ja vastaanottaminen
 • Toiminnan resursointi
 • Tuki ja kannustus
 • Vuorovaikutuskäyttäytyminen
 

Esimiespalautteen kytkeminen muihin palautteisiin ja arviointeihin

Esimiespalaute toimii hyvin itsenäisenä ja ketteränä palautteena, mutta parempaa vaikuttavuutta saadaan, kun onnistumispalaute kytketään muihin palautelähteisiin:

1. Myynnin/Asiakaskohtaamisten johtaminen ja kehittäminen. Pohjana asiakaskohtaamisista kerättävä palaute, jonka perusteella asiakasrajapinnassa tapahtuvaa työtä johdetaan ja kehitetään.

2. 360-esimiespalautteen seurantapalaute. Pohjana on laaja 360-esimiespalaute, jonka pohjalta seurataan esimiehenä kehittymistä valittujen kohteiden osalta.

3. Kytkentä LUONTAISET TAIPUMUKSET -analyysiin. Analyysi kertoo, millainen luontainen ajattelu- ja toimintatyyli esimiehen työkäyttäytymisen taustalla on ja mitkä ominaisuuksissa ovat henkilön luontaisia vahvuuksia.

Testaa ilmaiseksi >>

Lataa pdf >>