Feelback tietää mitä asiakkaillesi kuuluu

Esimiespulssi

Nopea pikapalaute johdettavilta silloin, kun sitä tarvitaan.

360- arvioinnin rinnalle kehitetty kevyt esimiespulssi mahdollistaa ketterän tavan saada palautetta. Esimiespulssi on nopea esimiestyön palautemittari, joka voidaan toteuttaa säännöllisin väliajoin esimiestyön ja johtamisen kehittymisen seuraamiseksi.

Pikapalautteena esimiespulssi toimii parhaiten, kun mittaus toistetaan säännöllisin määräajoin. Vastaajina esimiespulssissa toimivat ainoastaan arvioitavan suorat johdettavat, mikä nopeuttaa ja keventää arviointiprosessia huomattavasti.

Palaute kerätään sähköisenä kyselynä arvioitavan henkilön suorilta alaisilta. Kysymykset kohdistuvat esimiestyön kannalta keskeisiin osa-alueisiin tukien esimiehen onnistumista ja kehittymistä.

Käytössämme on vakioituja sisältöjä sekä räätälöimme ja rakennamme esimiespulssin organisaationne käyttöön pohjautuen strategiaan, johtamislupauksiin ja valittuihin arvoihin. Vakioidut mittarimme sisältävät esimiestyössä tyypillisesti vaadittavat johtamisen osa-alueet. Esimiespulssia voidaan hyödyntää myös varsinaisen 360- arvioinnin tukena ja seurantamittauksena. Toistuvat mittaukset lisäävät vaikuttavuutta ja tekevät johtamisen kehittämisestä kiinteän osan organisaation toimintaa.

Havainnollisen raportin avulla jokainen arvioitava esimies kykenee tunnistamaan omat vahvuudet ja kehittämiskohteet käytännön esimiestyössä ja löytämään henkilökohtaisen kehittymispolun.