Feelback tietää mitä asiakkaillesi kuuluu

Esimiespulssi

Nopea pikapalaute johdettavilta silloin, kun sitä tarvitaan.

360- arvioinnin rinnalle kehitetty kevyt esimiespulssi mahdollistaa ketterän tavan saada palautetta. Pikapalautteena esimiespulssi toimii parhaiten, kun mittaus toistetaan säännöllisin määräajoin. Vastaajina esimiespulssissa toimivat ainoastaan arvioitavan suorat johdettavat, mikä nopeuttaa ja keventää arviointiprosessia huomattavasti.

Käytössämme on vakioituja sisältöjä sekä räätälöimme ja rakennamme esimiespulssin organisaationne käyttöön pohjautuen strategiaan, johtamislupauksiin ja valittuihin arvoihin. Vakioidut mittarimme sisältävät esimiestyössä tyypillisesti vaadittavat johtamisen osa-alueet. Esimiespulssia voidaan hyödyntää myös varsinaisen 360- arvioinnin tukena ja seurantamittauksena. 

Havainnollisen raportin avulla jokainen arvioitava esimies kykenee tunnistamaan omat vahvuudet ja kehittämiskohteet käytännön esimiestyössä ja löytämään henkilökohtaisen kehittymispolun.