Feelback tietää mitä asiakkaillesi kuuluu

Hallituksen toiminnan arviointi

Hallitusarvioinnin avulla hallitus arvioi toimintaansa nopeasti, tehokkaasti ja edullisesti. Itsearviointi toteutetaan sähköisesti ja yhteenveto tiiviillä analyysilla on saatavissa muutamassa päivässä.

Hallituksen ja hallitustyöskentelyn arviointi ja kehittäminen


TAVOITE
Arvioinnin ja kehittämistoimenpiteiden tavoitteena on hallituksen toiminnan arviointi, toimivuus sekä kehittämistoimenpiteiden määrittely ja toteutus. Säännöllisesti toteutettuna arviointivälineellä voidaan seurata hallitustyöskentelyn kehittymistä vuodesta toiseen.

KOHDERYHMÄ
Mittauksissa palautetta haetaan itsearviointina hallituksen jäseniltä. Mittariin voidaan lisätä erillinen hallituksen puheenjohtajan arviointi.

TOTEUTUS
Arviointi suoritetaan sähköisenä kyselynä, johon vastaajat kutsutaan sähköpostitse. Saatteet ja muut prosessiin liittyvät viestinnälliset yksityiskohdat sovimme yksilöidysti tilaajan kanssa erikseen.

 

KEHITTÄMISEN VIITEKEHYS
Lähtökohtana on hyvän hallitustyöskentelyn periaatteet, ryhmässä toimiminen ja sisäinen yhteistyö. Jokaisessa osa-alueessa tehdään yleinen arvio sekä esitetään tarkentavia kysymyksiä.

  • Yhteinen käsitys perustarkoituksesta
  • Hyvän hallitustyöskentelyn periaatteet
  • Valmistautuminen
  • Päätöksenteko ja seuranta
  • Hallituksen kokoonpano, toimintamalli ja pelisäännöt

Tulosten käsittely ja kehittämistoimenpiteet
Arviointiin liittyy noin 2 tunnin tulostenkäsittelytilaisuus, jossa osallistavana ryhmätyöskentelynä analysoidaan kyselyn tulokset ja tehdään tarvittavat päätelmät.

Lataa pdf >>