Johtoryhmän toiminnan arviointi

Huipputason yritys edellyttää huipputason johtoa. Koska johtoryhmä vastaa yrityksen menestymisestä, sen toiminnan pitää olla tehokasta ja sujuvaa. Ryhmän toiminnan tulee perustua yhteisiin tavoitteisiin ja näkemyksiin tulevasta. Hyvin toimivan ryhmän edellytys on kyky keskustella keskenään avoimesti. Rakentavaan vuorovaikutukseen pohjautuva yhteistyö on paras perusta toimivien ideoiden synnyttämiselle.

Johtoryhmän toiminnan arviointi ja kehittäminen

Johtoryhmän toimivuus -mittari antaa avaimet aktiiviseen johtamisen kehittämiseen.

TAVOITE
Arvioinnin ja kehittämistoimenpiteiden tavoitteena on johtoryhmätyöskentelyn ja johtoryhmän jäsenten toiminnan arviointi sekä kehittämistoimenpiteiden määrittely ja toteutus.

KOHDERYHMÄ
Johtoryhmän mittauksissa palautetta haetaan johtoryhmän jäseniltä. Mittari soveltuu myös laajennetuille johtoryhmille sekä erilaisille ohjausryhmille.

 

TOTEUTUS
Arviointi suoritetaan sähköisenä kyselynä, johon vastaajat kutsutaan sähköpostitse. Saatteet ja muut prosessiin liittyvät viestinnälliset yksityiskohdat sovimme yksilöidysti tilaajan kanssa erikseen.

KEHITTÄMISEN VIITEKEHYS
Lähtökohtana on ryhmässä toimiminen ja sisäinen yhteistyö. Ryhmän toimivuutta arvioidaan tarkoin valittujen pääkohtien avulla. Jokaisessa osa-alueessa tehdään yleinen arvio sekä esitetään tarkentavia kysymyksiä.

  • Yhteinen käsitys perustarkoituksesta
  • Strategialähtöinen toiminta
  • Päätöksenteko ja seuranta
  • Johtoryhmätyön toimintamalli ja pelisäännöt
  • Vuorovaikutus ja yhteistyö
  • Toimintaedellytysten luonti

Arviointia syvennetään kytkemällä siihen LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysi, jolloin erilaisten persoonien luontainen tapa ajatella saadaan osaksi tulosvalmennusta. Analyysistä saadaan myös erillinen johtoryhmän taipumukset -valmennusosio.

TULOSTEN KÄSITTELY JA KEHITTÄMISTOIMENPITEET
Analyysiin liittyy kaksiosainen valmennus, jossa osallistavana ryhmätyöskentelynä analysoidaan kyselyn tulokset ja tehdään tarvittavat päätelmät.

Lataa pdf >>