Feelback tietää mitä asiakkaillesi kuuluu

Johtoryhmän toiminnan arviointi

Huipputasolla toimiva organisaatio edellyttää huipputason johtamista. Koska johtoryhmä vastaa ensisijaisesti organisaation menestymisestä, sen toiminnan pitää olla tehokasta ja sujuvaa.

Johtoryhmän toiminnan tulee perustua yhteisiin tavoitteisiin ja näkemyksiin tulevasta. Hyvin toimivan johtoryhmän edellytyksenä on kyky keskustella avoimesti. Rakentavaan vuorovaikutukseen pohjautuva yhteistyö on paras perusta toimivien ideoiden synnyttämiselle.

Johtoryhmän mittauksissa palautetta haetaan johtoryhmän jäseniltä. Mittari soveltuu myös laajennetuille johtoryhmille sekä erilaisille ohjausryhmille. Arvioinnin ja kehittämistoimenpiteiden tavoitteina ovat johtoryhmätyöskentelyn ja johtoryhmän jäsenten toiminnan arviointi sekä kehittämistoimenpiteiden määrittely ja toteutus.