Feelback tietää mitä asiakkaillesi kuuluu

Johtoryhmän toiminnan arviointi

Huipputasolla toimiva organisaatio edellyttää huipputason johtamista. Koska johtoryhmä vastaa ensisijaisesti organisaation menestymisestä, sen toiminnan pitää olla tehokasta ja sujuvaa.

Johtoryhmän toiminnan tulee perustua yhteisiin tavoitteisiin ja näkemyksiin tulevasta. Hyvin toimivan johtoryhmän edellytyksenä on kyky keskustella avoimesti. Rakentavaan vuorovaikutukseen pohjautuva yhteistyö on paras perusta toimivien ideoiden synnyttämiselle.

Johtoryhmä vastaa yrityksen menestymisestä, siksi sen toiminta pitää olla huipputasoa. Ryhmän toiminnan tulee perustua yhteisiin tavoitteisiin ja näkemykseen tulevasta.

Johtoryhmän toiminnan arvioinnissa pureudutaan seuraaviin aihealueisiin:

  • yhteinen käsitys perustarkoituksesta
  • strategialähtöinen toiminta
  • päätöksenteko ja seuranta
  • toimintamalli ja pelisäännöt
  • vuorovaikutus ja yhteistyö sekä toimintaedellytysten johtaminen

Johtoryhmän mittauksissa palautetta haetaan johtoryhmän jäseniltä. Mittari soveltuu myös laajennetuille johtoryhmille sekä erilaisille ohjausryhmille. Arvioinnin ja kehittämistoimenpiteiden tavoitteina ovat johtoryhmätyöskentelyn ja jäsenten toiminnan arviointi sekä kehittämistoimenpiteiden määrittely ja toteutus.