Feelback tietää mitä asiakkaillesi kuuluu

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -esimiestyyli

Luontaiset taipumukset ovat tiedostamattomia eli automaattisia reagointimalleja, jotka ovat ihmiselle luonnollisia ja normaaleja. Omien taipumusten tunnistaminen synnyttää ihmisille lähes aina oivalluksen, joka auttaa ymmärtämään ihmisten erilaisuutta sekä omia kehityshaasteita esimiehenä ja työyhteisön jäsenenä.

Esimiehille suunnattu analyysi on toteutukseltaan samanlainen kuin tavallinen LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysi, mutta raportti poikkeaa sisällöltään. Esimiestyylin raportin myötä omien taipumusten tunnistaminen auttaa esimiestä kehittämään itseään ymmärtämällä ihmisten erilaisuutta organisaatiossa. Esimies voi soveltaa itsetuntemuksensa kasvun kautta tietojaan erilaisten ihmisten tehokkaaseen johtamiseen.

Esimiestyylin raportti vastaa seuraaviin kysymyksiin:

  • Millainen esimiestyyli henkilöllä on?
  • Mihin johtamisen rooleihin henkilöllä on suurin taipumus?
  • Missä muutoksen päävaiheessa henkilö on parhaimmillaan?
  • Millaista palautetta henkilö luontaisesti antaa?
  • Miten henkilö lähestyy ja ratkaisee ongelmia?
  • Miten ja millaisia asioita henkilö luontaisesti viestii?

Osallistava esimiesvalmennus
Analyysin tulos voidaan purkaa joko yksilö- tai ryhmävalmennuksena. Valmennuksen keskeinen tavoite on tunnistaa omat luontaiset vahvuudet ja käynnistää niihin perustuva henkilökohtainen kehittämispolku. Valmennuksen tueksi on laadittu purkumalli sekä työkirja, jonka avulla jokainen osallistuja laatii itselle kehitysohjelman. Valmennuksen laajuudesta ja kehityshankkeiden seurannasta sovitaan aina asiakkaan kanssa.

 

Lataa pdf >>