Kiinnostaako räätälöidyt HR-työkalut?

Henkilöstö- ja johtamiskokemuksen kehittämisen tueksi on luotu valtava määrä erilaisia työkaluja. Valitettavasti suurin osa niistä on kehitetty vakiomuotoisiksi ja tarkoitettu kaikkia organisaatioita palveleviksi, vailla minkäänlaista räätälöintimahdollisuutta. Osittain tätä ongelmaa on myös vähätelty palveluita tarjoavien tahojen toimesta. Asiaa on pyritty selittämään sillä, miten arvokasta vertailudata ja benchmarking toisiin organisaatioihin on mitattavalle organisaatiolle.  

Moderni henkilöstöjohtaminen vaatii kuitenkin ketteriä työkaluja, joiden toteutuksessa huomioidaan niin organisaatio kuin yksilön erityistarpeet. Pääpaino tulee kohdistua oman organisaation kehittymisen seurantaan eikä niinkään ulkopuolisten tahojen vertailuun. Sisällön suunnittelun pohjaksi vaaditaan huolellinen perehtyminen kohdeorganisaation strategiaan ja tavoitteisiin. Lisäksi täytyy tunnistaa HR-tavoitteet, panostuksen kohteet sekä tulevaisuuden kehityssuunnitelmat. Sisällön suunnittelussa pääpaino asetetaan niihin teemoihin, jotka ovat keskeisiä tavoitteiden ja kehityssuunnitelmien saavuttamiseksi.  Tämän jälkeen sisältö on valmis räätälöitäväksi, mikä tukee asetettua strategiaa ja liiketoiminnan tavoitteita. 

Parhaimmillaan osaava HR -yksikkö rakentaa itselleen laajan työkalupakin (HR-Desk) palvellakseen kokonaisvaltaisesti organisaation kehittymistä. Puhutaan elinkaarimallista, jossa työntekijöiden ja organisaatiossa olevien yksikköjen toimintaa tuetaan niiden eri kehitysvaiheissa juuri oikeilla toimenpiteillä.  

Brittiläinen johtamisguru Lucy Adams kiteyttää asian upeasti henkilöstön tyytyväisyysmittauksen näkökulmasta. ”Henkilöstön tyytyväisyyttä kannattaa mitata mahdollisimman usein ja mahdollisimman kevyellä koneistolla. Monimutkaisen tutkimuslomakkeen lähettäminen kerran vuodessa ei ole enää tätä päivää.”

Kiitos mielenkiinnostasi blogia kohtaan ja menestystä näiden asioiden parissa työskenteleville. 

Halutessasi saat lisätietoa räätälöidyistä HR-työkaluista klikkaamalla oheista linkkiä.

Linkki: www.feelback.com

Juha Järvi 
myyntijohtaja
Feelback Oy

Juha Järvi Tampereella Tammerkosken rannalla
Juha Järvi