Markkinatutkimuksella suuntaviivoja kansainvälistymiseen

”Yrityksen laajentaessa kansainvälisille markkinoille ei kannata lähteä kokeilemaan hakuammuntaa, vaan kartoittaa kohdemaan markkinoita ennakkoon ja kerätä tietoa päätösten tueksi”

Markkinatutkimus on olennainen osa yrityksen lähtemisessä kansainvälisille markkinoille. Yrityksen kasvusuunnitelmat tarvitsevat ensin tietoa pohjakseen, jotta niitä päästään toteuttamaan menestyksekkäästi ja päämäärätietoisesti. Markkinatutkimuksen avulla kansainvälistymissuunnitelmia tekevä yritys saa tietoa kohdemaan markkinoista kattavasti.

Kansainvälistyminen vaatii yritykseltä panostusta sekä henkisesti, ajallisesti että taloudellisesti. Panostamalla laatuun ja oikeiden asioiden selvittämiseen välttyy sudenkuopilta, joten investointi markkinoiden tutkimiseen kannattaa.

Tutkimuksella arvioidaan kohdemarkkinoita ja asiakassegmenttejä, jotka
osaltaan tukevat yrityksen kasvun valintoja. Tutkimuksessa kerätään tietoa muun muassa kilpailutilanteesta ja markkinoiden toimintatavasta sekä kartoitetaan asiakkaita, jälleenmyyjiä ja jakelukanavia sekä muita tuotteen tai palvelun reittejä yritykseltä asiakkaalle.

”Tutkimus tuottaa työkaluja: Tietoa kilpailijoista, asiakkaista, asiakaspotentiaalista sekä siitä millaisella hankintamenettelyllä tehdään hankintoja ja konkreettisesti tietoa hintatasosta”

Markkinatutkimuksen tulokset toimivat päätöksenteon tukena, joten tutkimus ei anna absoluuttista ratkaisua, kuinka tulisi edetä. Taidokkaasti tehty tutkimus antaa suuntaviivat ja kokonaiskuvan tilanteesta. Tutkimuksen antamat tiedot antavat eväät myös riskien hallintaan.

”Miten yrityksen sitten kannattaa toimia, kun kansainvälistyminen häämöttää mielessä?”

Kun yritys on päättänyt tavoitteista, kannattaa ottaa yhteyttä tutkimustaloon melko alkuvaiheessa. Tutkimusajat riippuvat tutkimuksen luonteesta ja laajuudesta, ja sitä mitä ja kuinka paljon maita tutkitaan. Aikaikkuna on yhdestä kahteen kuukauteen, maksimissaan kolme kuukautta, jolloin tulosta voi hyödyntää. Neljässäkin viikossa saa tulosta aikaa.

Feelback Groupin markkinatutkimukset antavat ajankohtaista tietoa kohde-markkinoista ja vaikka toiminnassa säilytetään asiakkaan anonymiteetti, niin voidaan halutessa edistää kontakteja.

TIEDONKERUU JA KOHDERYHMÄT
•    Desk-Study kohdemarkkinasta
•    Haastattelututkimukset otantana syvällisemmän tiedon hankkimiseksi
•    Maatiedot, vientituontitilastot, viranomaislähteet yms.
•    Asiakkaat
•    Jälleenmyyjät
•    Jakelukanavat
•    Yhteistyökumppanit

TUTKIMUKSEN KÄYTTÖTARKOITUKSIA
•    Uusien asiakassegmenttien tai kohdemaiden potentiaalin arviointi
•    Markkinointi-/myyntitoimenpiteiden kohdentamisen tuki
•    Kasvun- ja/tai kansainvälistymisen tukeminen


Marko Hietala

Asiakkuusjohtaja
marko.hietala@feelback.com
+358 40 749 6110