Markkinatutkimuksella varmistetaan yrityksen olemassaolo myös tulevaisuudessa

”Organisaation kasvu vaatii potentiaalisten kohdemarkkinoiden tunnistamista”

Poikkeuksellisen moni organisaatio on joutunut menneen vuoden aikana pohtimaan, millä täytetään olemassa olevien palveluiden kysynnän laskusta aiheutunut vaje tai millä korvataan jo olemassa olevien palveluiden kysynnän väheneminen.

Erilaiset kehityshankkeet ovat työllistäneet tutkimustaloja sekä sisäisesti että asiakkaitamme tukevina kumppaneina. Kehittäminen vaatii organisaatioilta panostusta niin henkisesti, ajallisesti kuin taloudellisestikin. Menneen vuoden aikana meillä Feelbackissä onkin ollut poikkeuksellisen useita juuri covid-ajanjaksoon liittyviä hankkeita.

”Uutta innovointia on siis tarvittu ja siinä suhteessa tieto on tullut elintärkeäksi tavaksi varmistaa päätöksenteko”

Panostamalla laatuun ja oikeiden asioiden selvittämiseen välttyy sudenkuopilta. Näin ollen investointi tutkimukseen kannattaa. Markkinatutkimuksen avulla saadaan akuuttia tietoa markkinatilanteista ja niiden muutoksista.

”Mitä ja miksi?”

Markkinatutkimuksen avulla voidaan mm.

  • selvittää tuotteiden / palveluiden kysyntää
  • kartoittaa halutun kohdemarkkinan toimintatapoja
  • tunnistaa päätöksentekokriteereitä sekä myyntiargumentteja

Markkinatietoon pohjautuva päätöksenteko vähentää yrityksen riskejä. Lisäksi se auttaa segmentoimaan kannattavimmat asiakasryhmät ja tunnistamaan kohdemarkkinan kilpailutilanteen.

Markkinatutkimuksesta saadut tulokset toimivat päätöksenteon tukena, tutkimus ei anna absoluuttista vastausta, kuinka edetä. Hyvin tehtynä markkinatutkimus sitävastoin piirtää suuntaviivat ja kokonaiskuvan tilanteesta sekä antaa eväitä riskien hallintaan.

Tutkimustulosten syvempi ymmärrys ja analysointi luovat pohjan uusien markkinoiden löytämiseen ja vanhojen vahvistamiseen.

  • mahdollisuus analysoida ja tarkentaa tutkimustuloksia
  • mahdollisuus analysoida segmenttejä/kohteita
  • mahdollisuus tulkita asioiden riippuvuus- ja vaikutussuhteita

https://www.feelback.com/asiakasymmarrys/markkinatutkimus/

Yhteistyöterveisin,

Pekka Ruuskanen
toimitusjohtaja, CEO
+358 400 688 699