Blogi: Mitä sitten, kun henkilöstö on antanut palautetta?

Feelback toimittaa vuosittain henkilöstötutkimuksia ja pulssikyselyitä sadoille asiakkailleen. Kokonaisuuksia suunniteltaessa arvioidaan mittaamisen onnistumistekijöitä. Kuinka usein kannattaa kysellä ja mitä sitten tapahtuu, kun tulokset ovat käytettävissä?

Feelback tarjoaa tulosten tulkintaan nopeita ja helppoja ratkaisuja, mm. Kompassi -raportointiympäristön. Tuloksista näkee helposti, missä vahvuudet ja kehittämisalueet ovat sekä tarkasti kohdentaen avoimet kehittämisideat niihin liittyen. Kaikki tämä vastaaja-anonymiteetti turvaten. Kompassi -raportointi palvelee hyvin johtoa ja henkilöstöhallintoa.

”Henkilöstön osallistaminen työn ja hyvinvoinnin kehittämiseen tuo lisäarvoa kaikille organisaation tasoille. Kun työntekijät pääsevät vaikuttamaan työhönsä ja kokemaan autonomian tunnetta, lisääntyy sisäinen motivaatio sekä hyvinvointi työssä. Toisaalta työhyvinvointiin vaikuttavien tekijöiden, kuten työprosessien tai vuorovaikutuksen kehittämisellä voidaan lisätä työhyvinvointia.” (Pietikäinen & Rauvola, Laurea Journal, 2021). Edellä lainattu oli ensimmäinen Googlen hakutulos aiheesta.

Kuinka teillä henkilöstö otetaan mukaan vaikuttamiseen henkilöstökyselyn tulosten julkaisun jälkeen?

Feelback tarjoaa valmiita tukimalleja arviointiperustaiseen kehittämiseen. Olemme tarjonneet asiakkaillemme käyttöön kehityshaasteiden keräämisen ja seurannan tukipalvelua jo yli 15 vuotta. Henkilöstö kokoontuu pienissä ryhmissä tulosten äärelle ja päättää yhdessä vuorovaikutteisesti, missä ovat vahvuudet sekä kehittämisalueet. Nämä kirjataan ryhmänvetäjän toimesta ja syntyy kehityshaasteiden koontiraportti, jota voidaan pitää arjen ohjeena, vaikka sitten tulostamalla se kahvihuoneen pöytäliinaksi. Valittujen teemojen kehittymistä mitataan puolen vuoden päästä, jolloin vaikuttavuuden teho kertautuu.

Henkilöstöhallinnolle ja johdolle tarjoamme toimenpidesuunnitelmien dynaamista seurantaa. Valitut kehittämistoimenpiteet ja seuranta näyttäytyvät osana Kompassi -raportointijärjestelmää. Liikennevalonäkymä avaa visuaalisesti tärkeimmät työvaiheet; aloittamatta, kesken ja valmis. Henkilöstöhallinto voi myös suoraan muuttaa tarvittaessa toimenpiteitä, deadline -päivämääriä ja vastuuhenkilöitä.

Feelback lupaa kerätä, tulkita ja jalostaa. Kansanomaisemmin tämä näyttäytyy asiakkaillemme kyselyn toimituksena, tulosten julkaisuna ja toimenpiteiden alulle saattamisen tukena. Kulkemalla läpi koko polun saadaan systematiikkaa kehittämiseen ja henkilöstöä sitoutettua.

”Mitä sitten?” Seuraavalla henkilöstökyselykierroksella sitoutunut, osallistumismahdollisuuksia kokeva henkilökunta osallistuu todennäköisemmin uuteen kehittämiskierrokseen. Uskallanko luvata, että toiminta, prosessit ja hyvinvointi paranee? Ainakin antaa siihen parhaan mahdollisen tukemme.

Yhteistyöterveisin,

Marko Hietala

Asiakkuusjohtaja

marko.hietala@feelback.com

+358 40 749 6110

Lue lisää henkilöstötutkimuksesta ja sekä ketterästä henkilöstöpulssi -kyselystä!

Feelback Kompassi – syvyyttä tutkimustulosten analysointiin