Oppia etätyön seurannasta

Kehitimme uuden etätyön seurantaan tarkoitetun työkalun, kun korona aloitti tylsän marssinsa keväällä. Nyt seurantaa on tehty jo tovi ja oppeja on hyvä huomioida jatkossa, vaikkei toista aaltoa toivotakaan.

Alla oleva kolmen kohdan lista tiivistää merkittävimmät ja useimmin kyselyssä esille nousseet asiat.

1.   Luokaa säännöt etätyöskentelylle

Työpaikoilla on omat sääntönsä, mutta etätyöhön sellaisia ei usein ole luotu. Esimerkiksi kyselyissä usein esille noussut asia on työaika. Kotiympäristö saattaa johtaa outoihin työaikoihin ja päivien venymiseen, minkä johdosta työajat on syytä olla selkeästi ohjeistettuja. Sama koskee muutakin ja mikäli organisaatiolla on työpaikan ohjeisto, on järkevää luoda siitä etätyöskentelyyn soveltuva versio. Tarkka ohjeistus vähentää turhaa työtä, spekulaatiota ja stressiä.

2. Työkalut kuntoon

Yksi selkeä esille noussut epäkohta on vajaat työkalut, mukaan lukien tietokoneet, ohjelmistot, verkkoyhteydet sekä työergonomia. Näihin asioihin on työpaikoilla hyvästä syystä kiinnitetty huomiota jo pitkään ja on työnantajan etu huolehtia siitä, että asiat ovat kunnossa myös kotoa työskenneltäessä. Myös hyviä käytänteitä on hyödyllistä levittää organisaation sisällä.

3. Sisäinen viestintä kuntoon

Työpaikoilla moni asia tulee työntekijöiden tietoon luontaisesti päivittäisessä kanssakäymisessä. Myös erilaisia pikapalavereita ja tilannekatsauksia pidetään lyhyelläkin varoitusajalla. Etätyöskentelytilanteessa työntekijä saattaa kokea jääneensä yksin ja tietoisuus erilaisista työhön liittyvistä asioista heikkenee. Tämän vuoksi sisäinen tiedonkulku on entistäkin tärkeämpää ja onkin syytä omaksua käytäntöjä, joiden myötä tieto leviää tehokkaasti. Aamun aloitus jonkin etäneuvotteluohjelman kautta, säännölliset tilannekatsaukset ja vaikka verkon yli toteutettavat yhteiset iltapäiväkahvit varmistavat tiedon kulun sekä yhteisöllisyyden säilymisen.

Feelback jatkaa ilmaisen etätyöskentelyn seurantatyökalun tarjoamista.

Ota se käyttöön teidänkin organisaatiolle ja varmista, että tieto teidän tilanteestanne on selkeä.

Aktivoi kysely tiimillesi/organisaatiollesi: www.feelback.com/etatyo